Skip to main content

Earth Observation for Maritime Navigation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie europejskich satelitów do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia statków przez morza

Rosnące naciski na sektor żeglugi dotyczące kwestii finansowych oraz środowiskowych wymagają zwiększenia wydajności wszystkich aspektów tej branży. Narzędzie EONav pozwoli na rozwiązanie obu tych problemów dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych, pogodowych i oceanicznych w celu zapewnienia usług planowania w czasie rzeczywistym na potrzeby europejskich statków.

Przemysł kosmiczny

Nadszedł czas na modernizację sektora żeglugi. Biorąc pod uwagę rosnące koszty paliwa oraz konieczność ograniczenia szkodliwych emisji, przedsiębiorstwa żeglugowe starają się zwiększyć efektywność energetyczną swoich statków i zadbać o ekologię, aby sprostać w ten sposób naciskom społecznym oraz spełniać wymagania i normy określone w przepisach. Jak twierdzi Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ONZ, statki odpowiadają za około 4,5 % globalnych emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie wytwarzają inne szkodliwe zanieczyszczenia, które przyczyniają się do zwiększenia częstotliwości występowania chorób układu oddechowego na całym świecie. Poprawa efektywności całego europejskiego sektora żeglugi mogłaby również pozwolić na zwiększenie jego konkurencyjności i opłacalności względem światowego rynku, a zarazem poprawić jakość życia marynarzy przebywających na morzach. Wszystko wskazuje na to, że opracowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej system EONav odegra niezwykle ważną rolę w procesie tej kluczowej transformacji. Rozwiązanie EONav to system planowania tras żeglugowych w czasie rzeczywistym, wykorzystujący dane z europejskiej sieci monitorowania Ziemi Copernicus, przekazujący flotom informacje na temat najlepszych tras pozwalających na obniżenie zużycia paliwa, ograniczenie emisji oraz zmniejszenie zmęczenia marynarzy. Nowy system może zostać wykorzystany w handlu międzynarodowym, transporcie pasażerskim oraz dostawach energii. Prognozy wskazują, że rozwiązanie pozwoli na ograniczenie zużycia paliwa i zmniejszenie emisji całego europejskiego sektora żeglugi o 7 %.

Najlepsze dostępne źródła danych

Rozwiązanie EONav łączy dane pozyskiwane na podstawie obserwacji Ziemi z przestrzeni kosmicznej, prognozy pogody na planowanych trasach, dane meteorologiczne i oceanograficzne z boi, samolotów i stacji nadbrzeżnych, a także lokalne dane przesyłanych przez statki, pozyskiwane na podstawie radaru, pomiarów prędkości przy pomocy logu, informacji na temat odchylenia, przechyłu, wysokości, naprężeń konstrukcji, parametrów silnika, dryfu, prądów, wiatru stanu obciążenia, a także dane nawigacyjne – prędkość, kierunek oraz pozycję statków według systemu GPS, przekazywane przez pokładowe urządzenia nawigacyjne. Kiedy załoga statku planuje nową trasę, wszystkie dane są przesyłane do centrum analiz znajdującego się w chmurze, do którego trafiają informacje z wielu źródeł, dzięki którym system na bieżąco gromadzi nowe, aktualne informacje dostępne dla marynarzy przebywających na pokładzie. Rozwiązanie oblicza zaktualizowane plany żeglugi, a następnie okresowo przesyła je na pokład statku po otrzymaniu nowych informacji lub w regularnych odstępach czasu. Kapitan jednostki może zapoznać się z najnowszymi danymi dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika, który prezentuje między innymi serię zaktualizowanych punktów nawigacyjnych. Z racji tego, że system obejmuje dane z tak wielu różnych źródeł, niedostatki i braki występujące w niektórych z nich są równoważone przez inne, ponieważ dane z poszczególnych czujników nakładają się i wzajemnie uzupełniają. Dzięki temu rozwiązanie EONav może działać nieprzerwanie, niezależnie od pogody, 24 godziny na dobę.

Poszukiwanie optymalnych tras

Dzięki systemowi EONav użytkownicy końcowi – marynarze – mogą wybrać sposób optymalizacji tras, między innymi pod kątem oszczędności paliwa lub szybkości pokonania trasy. Dzięki testom zespół projektu EONav zdał sobie sprawę, że „oszczędność paliwa” stanowi jeden z kluczowych aspektów efektywnego planu żeglugi oraz że osiągnięcie tego założenia jest ściśle powiązane z „ograniczeniem emisji”. Załogi statków pasażerskich oraz towarowych, które chcą przede wszystkim przepłynąć burzliwe morza bez przygód i konieczności radzenia sobie z trudnymi warunkami pogodowymi, mają obecnie taką możliwość, ponieważ w ramach planowania mogą uwzględnić dane na temat ruchu statku oraz układów barycznych. Nie oznacza to jednak, że obrana przez nie trasa będzie nieefektywna. „Wybór bardziej efektywnej trasy często przekłada się na większe bezpieczeństwo ładunku, statku, a także pasażerów i jego załogi”, twierdzi Jacek Gruszka, koordynator projektu i pracownik spółki O.M. Offshore Monitoring Limited. Zespół skupia się obecnie na pracy nad agregacją tras żeglugowych na poziomie całych flot, co przełoży się na dalsze zwiększanie sprawności i wydajności sektora żeglugowego na szerszą skalę, ponieważ zebrane statystyki na poziomie floty oraz cele optymalizacyjne pozwolą uzyskać całkowicie nowy, szerszy punkt widzenia. „Usprawnienia na poziomie floty są planowane i wdrażane już teraz”, dodaje Gruszka.

Słowa kluczowe

EONav, żegluga, dwutlenek węgla, trasy, optymalizacja, agregacja tras na poziomie floty, statystyka, wygoda, zmiany klimatyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania