European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

5G MiEdge: Millimeter-wave Edge cloud as an enabler for 5G ecosystem