European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MIcrobiota-Gut-BraiN EngineeRed platform to eVAluate intestinal microflora impact on brain functionality