CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fighting Anxiety with Importin-based Therapeutics

Publikacje

Importin α5 Regulates Anxiety through MeCP2 and Sphingosine Kinase 1

Autorzy: Nicolas Panayotis, Anton Sheinin, Shachar Y. Dagan, Michael M. Tsoory, Franziska Rother, Mayur Vadhvani, Anna Meshcheriakova, Sandip Koley, Letizia Marvaldi, Didi-Andreas Song, Eitan Reuveny, Britta J. Eickholt, Enno Hartmann, Michael Bader, Izhak Michaelevski, Mike Fainzilber
Opublikowane w: Cell Reports, Numer 25/11, 2018, Strona(/y) 3169-3179.e7, ISSN 2211-1247
Wydawca: Cell Press
DOI: 10.1016/j.celrep.2018.11.066

Prawa własności intelektualnej

METHODS OF TREATING PSYCHIATRIC STRESS DISORDERS

Numer wniosku/publikacji: WO 2018/207178
Data: 2018-05-07

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników