CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

RESPOND: integrated demand REsponse Solution towards energy POsitive NeighbourhooDs

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 768619

Status

Projekt w realizacji

 • Data rozpoczęcia

  1 Października 2017

 • Data zakończenia

  30 Września 2020

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.3.1.

 • Całkowity budżet:

  € 3 693 615

 • Wkład UE

  € 3 044 709,75

Koordynowany przez:

FENIE ENERGIA SA

Hiszpania

Wiadomości

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 768619

Status

Projekt w realizacji

 • Data rozpoczęcia

  1 Października 2017

 • Data zakończenia

  30 Września 2020

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.3.1.

 • Całkowity budżet:

  € 3 693 615

 • Wkład UE

  € 3 044 709,75

Koordynowany przez:

FENIE ENERGIA SA