Skip to main content

An Innovative Smart Greenhouse System based on Aquaponics, Bioponics and Permaculture for Self-Production of Safe and Ultra-Fresh Food.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Permakultura i akwaponika inteligentnymi metodami pozyskiwania żywności w Europie

Pewien finansowany przez UE projekt dostarcza Europejczykom zrównoważoną, pozbawioną środków chemicznych, uwzględniającą zasoby gleby i wody metodę własnej produkcji żywności o niskim śladzie węglowym.

Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne

Dostępna dla nas żywność dostarczana jest przez długi i zawiły łańcuch żywnościowy, który jest złożony, angażuje wiele stron i wymaga przetwarzania żywności w wysokim stopniu. Jednak w ostatnich latach obserwuje się popyt na mniej przetworzone produkty o wysokiej jakości, przez co potrzebne stały się bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska metody produkcji. Jednocześnie konsumenci wykazują chęć produkowania żywności we własnym zakresie, co przejawia się w rosnącej liczbie sąsiedzkich ogrodów miejskich w całej Europie. Choć powstały pewne rozwiązania dla zaspokojenia tej potrzeby, takie jak małe szklarnie i zestawy ogrodnicze, możliwość ich wykorzystania ograniczają takie czynniki, jak produktywność, czas, umiejętności, koszty i organizacja logistyczna. Martwi również fakt, że rozwiązania te polegają często na stosowaniu środków chemicznych w celu zapobiegania rozwojowi chorób lub wspierania wzrostu roślin.

Rozwiązanie

W odpowiedzi na potrzebę stworzenia zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwiązania, w ramach projektu MYFOOD prowadzono prace nad uzupełnieniem luk w wiedzy między autonomią żywnościową a akwaponiką stosowaną. Koordynator projektu, Matthieu Urban, wyjaśnia: „Nasza nowa koncepcja opiera się na lokalnej, wszechstronnej i łatwej do przystosowania, domowej, wydajnej i zrównoważonej produkcji żywności”. Dodaje także: „Opracowaliśmy inteligentną, zminiaturyzowaną szklarnię do hodowli warzyw, owoców i ryb, która wykorzystuje podejście oparte na permakulturze i akwaponice”. Rozwiązanie to jest zrównoważone, gdyż wykorzystuje energię słoneczną i zasoby pochodzące z recyklingu oraz ogranicza ilość powstających odpadów. Jest także przyjazne dla środowiska, gdyż ogranicza ślad węglowy pochodzący z procesów przetwórstwa żywności i jej transportu. Nie wymaga również stosowania środków chemicznych. Inteligentna technologia jest kluczową cechą rozwiązania MYFOOD, która minimalizuje potrzebę ingerencji użytkownika, pomagając tym samym ograniczać jego frustrację.

Faza 1 otwiera drzwi do sukcesu

W ramach projektu MYFOOD przeprowadzono badanie wykonalności, aby pomóc zabezpieczyć projekt od strony technicznej, komercyjnej i finansowej. „Faza 1 pozwoliła nam potwierdzić, że nasz produkt wpisuje się w potrzeby rynku i oczekiwania konsumentów”, zauważa Urban. Obejmowało to upewnienie się, że projekt dysponuje odpowiednią strategią w odniesieniu do wprowadzenia na rynek i komunikacji z użytkownikami. Zespół mógł także ustalić cele rozwoju produktu. „Faza 1 pozwoliła nam też lepiej zrozumieć rynki, na które będziemy mogli eksportować produkt”, mówi Urban, dodając: „Mamy lepsze pojęcie o tym, jak nasz produkt wpisuje się w potrzeby krajów francuskojęzycznych”. Jeszcze większym osiągnięciem projektu było lepsze zrozumienie, w jaki sposób produkt wpisuje się w potrzeby innych krajów Europy.

Czego możemy oczekiwać?

Złożono wniosek o wejście projektu w fazę 2. Jak mówi Urban: „Jesteśmy na etapie rozwoju, podczas którego chcemy zwiększyć skalę naszego rozwiązania i wprowadzić produkt w Europie”. W ramach projektu planowane jest wejście na rynek niemiecki, austriacki i szwajcarski, gdyż obszary te mają wysoki potencjał rynkowy. „Dysponujemy bardzo innowacyjnym produktem, dlatego znalezienie sposobu, by dotarł on do naszych klientów, jest dla nas kwestią kluczową. Chcemy, by poznali oni naszą markę i zrozumieli jej wartość”, zauważa Urban. Projekt ma przynieść kluczowe korzyści zarówno społeczeństwu, jak i środowisku. Zespół projektu szacuje, że zysk wyniesie 14 mln EUR, a zwrot z inwestycji w projekt, wynoszącej 5 mln EUR, uda się osiągnąć po pięciu latach.

Słowa kluczowe

MYFOOD, zrównoważone, szklarnia, akwaponika, bez środków chemicznych, przyjazne dla środowiska, ślad węglowy, produkcja ekologiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania