Skip to main content

An innovative system to monitor pet’s health in veterinary clinics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezprzewodowe urządzenia ubieralne pozwalają na monitorowanie zdrowia zwierząt domowych w czasie rzeczywistym

Monitorowanie zdrowia zwierząt domowych nie jest prostym zadaniem i zwykle wymaga zastosowania urządzeń medycznych opracowanych z myślą o ludziach. Aby wspomóc leczenie weterynaryjne, w ramach pewnego europejskiego projektu opracowano technologię ubieralną, która pozwala na bezprzewodowe przesyłanie informacji na temat zdrowia naszych pupili w czasie rzeczywistym.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

W ciągu ostatnich pięciu lat można było zauważyć znaczący rozwój rynków zwierząt domowych i opieki weterynaryjnej. Pomimo tego faktu, weterynarze niezmiennie muszą stawiać czoła ograniczeniom technicznym związanym z monitorowaniem stanu zdrowia zwierząt – większość z nich jest zmuszona do stosowania tradycyjnego sprzętu medycznego w swoich przychodniach. Innowacyjne podejście do monitorowania stanu zdrowia zwierząt W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu DINBEATPRO opracowano urządzenie ubieralne, które umożliwia monitorowanie stanu zdrowia zwierząt domowych w warunkach szpitalnych. Innowacyjne urządzenie umożliwia lekarzom weterynarii nieprzerwane i zdalne monitorowanie najważniejszych parametrów życiowych zwierząt w czasie rzeczywistym. „Naszym celem było stworzenie urządzenia, które pozwoliłoby na przekazywanie danych medycznych charakteryzujących się jakością porównywalną do urządzeń medycznych”, wyjaśnia Marina Gómez de Tejada, kierowniczka projektu w firmie Dindog Tech SL, która opracowała urządzenie. Urządzenie ubieralne DinbeatUNO, które trafiło na rynek pod nazwą handlową DinbeatUNO rejestruje tętno, temperaturę ciała oraz liczbę oddechów na minutę, a także aktywność, ułożenie ciała oraz szczekanie. Rozwiązanie rejestruje łącznie siedem parametrów, zapewniając dobry obraz stanu zdrowia monitorowanego zwierzęcia. Rozwiązanie przekazuje zgromadzone dane w czasie rzeczywistym przy pomocy łącza Bluetooth, a także umożliwia przesyłanie informacji, sprawozdań i powiadomień przez Internet. Dane są zapisywane na stronie internetowej i w aplikacji, dzięki której są dostępne i możliwe do przejrzenia w późniejszym czasie. W celu zweryfikowania działania urządzenia, naukowcy przeprowadzili liczne testy w warunkach klinicznych, we współpracy ze szpitalami i klinikami weterynaryjnymi. Opracowane przez nich urządzenie ubieralne osiągnęło doskonałe rezultaty w zakresie monitorowania kilku czworonożnych pacjentów, a lekarze weterynarii opisywali je w samych superlatywach. Zalety urządzenia DinbeatUNO „Nasze rozwiązanie stanowi rezultat połączenia miłości do zwierząt i pasji do technologii – to dzięki nim powstał innowacyjny i wyjątkowy produkt, którego celem jest poprawa jakości życia zwierząt domowych”, dodaje Gómez de Tejada. Rozwiązanie DinbeatUNO wykorzystuje najlepsze cechy technologii ubieralnych, wykorzystywanych powszechnie przez ludzi, pozwalając zwierzętom domowym i ich rodzinom na czerpanie korzyści płynących z ich używania. Urządzenie oferuje możliwość zautomatyzowania monitorowania parametrów życiowych zwierzęcia w czasie rzeczywistym bez konieczności sedacji, jednocześnie zapewniając pełny komfort i wygodę pacjentom. Urządzenie jest połączone z kompleksową platformą cyfrową, która rozwiązuje problemy związane z koniecznością ręcznego gromadzenia różnych wskaźników i parametrów dotyczących zdrowia, a także upraszcza proces zbierania i rejestrowania historii pacjentów. Opracowany w ramach trwającego przez trzy lata procesu badań i rozwoju produkt jest już gotowy do wprowadzenia na rynek i sprzedaży. Partnerzy skupieni wokół projektu mają nadzieję, że firma rozwinie się i wejdzie na nowe rynki weterynaryjne w Europie do 2020 roku oraz że już rok później produkt trafi do Stanów Zjednoczonych i Japonii. Jak twierdzi Gómez de Tejada, niedawno podpisana umowa inwestycyjna z amerykańską firmą o profilu naukowym jest „bardzo dużym osiągnięciem”. Nawiązanie współpracy z tym podmiotem stanowiło ważne doświadczenie dla firmy, a także potwierdziło, że podejmowane przez nią wysiłki mają znaczenie. Wdrożenie nowego urządzenia pozwoli na zwiększenie oszczędności związanych z kosztami monitorowania stanu zdrowia futrzastych pacjentów. Co więcej, urządzenie umożliwi także pracownikom optymalizację wykorzystania czasu pracy, eliminując konieczność ręcznego monitorowania parametrów życiowych zwierząt domowych w czasie ich hospitalizacji. W połączeniu z danymi pochodzącymi z innych źródeł, w tym informacji pochodzących z historii klinicznej, urządzenie DinbeatUNO może doprowadzić do znaczącej poprawy jakości opieki weterynaryjnej oraz zwiększenia naszej wiedzy na temat zdrowia naszych pupili.

Słowa kluczowe

DINBEATPRO, ubieralne, zdrowie zwierząt domowych, czas rzeczywisty, DinbeatUNO, EKG, bezprzewodowy, czujnik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania