Skip to main content

Novel Subsurface Inspection Radar to Inspect Tunnels and Tunnels Linings for improved maintenance.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa wizja zapewnienia bezpieczeństwa tuneli drogowych i kolejowych

Innowacyjny system wykorzystujący georadar do badania infrastruktury tuneli pod kątem uszkodzeń toruje drogę ku znacznemu przyspieszeniu i usprawnieniu ich kontroli.

Transport i mobilność

Obecnie w celu badania integralności konstrukcyjnej tuneli drogowych lub kolejowych inżynierowie uderzają młotkiem w ich ściany, rejestrując odbity dźwięk. Choć proces ten charakteryzuje się niezwykłą prostotą, jego wadą jest czasochłonność. Ponadto interpretacja danych akustycznych jest podatna na błędy, co może mieć poważne – jeśli nie katastrofalne – konsekwencje dla bezpieczeństwa tuneli. Aby zapobiec takim katastrofom, Euromobilita, czeska firma technologiczna, stworzyła nową koncepcję w zakresie wykorzystania georadarów (GPR) do budowy i konserwacji tuneli. System o nazwie Tunnel Vision wykorzystuje obrotowe anteny do tworzenia trójwymiarowych obrazów powierzchni o wysokiej rozdzielczości, które mogą być łatwo interpretowane przez użytkownika końcowego. Trafność, rentowność i potencjał rynkowy tej koncepcji zostały przetestowane w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu TUNNEL VISION. „Uważamy, że tworzenie wyraźnych, trójwymiarowych obrazów w technologii rzeczywistości rozszerzonej pozwoli inżynierom budownictwa lądowego dokładnie wykrywać nieprawidłowości w obrębie infrastruktury tuneli”, wyjaśnia Ales Loncaric, dyrektor ds. technicznych w firmie Euromobilita i kierownik projektu TUNNEL VISION. „Dzięki temu projekt Tunnel Vision przyczyni się do poprawy stanu i wytrzymałości tuneli, jednocześnie zmniejszając ryzyko, skutki i koszty awarii konstrukcyjnych”.

Dostosowanie do potrzeb użytkowników końcowych

Współpracując z profesjonalistami z branży i potencjalnymi użytkownikami końcowymi, biorący udział w projekcie badacze udowodnili, że wykorzystanie technologii georadarów w tunelach może przynieść zamierzone rezultaty. W ramach projektu określono również koszty nabycia wymaganego radaru do kontroli infrastruktury tuneli podpowierzchniowych, w tym cenę jednostkową sprzętu, koszt integracji sprzętu z pojazdami szynowymi należącymi do klienta, stworzenia sprawnej infrastruktury do transmisji danych, opłaty licencyjne za oprogramowanie dla partnerów produkcyjnych oraz wstępne szkolenie personelu. Aby zagwarantować przyjęcie systemu na rynku, biorący udział w projekcie badacze przeanalizowali również potrzeby zarządców infrastruktury. Odkryli oni, że proponowany system nie był odpowiedni, ponieważ zarządcy infrastruktury musieliby być w stanie umieścić anteny wewnątrz tunelu. „Pierwotna koncepcja obejmowała wykorzystanie obrotowej anteny, która mogłaby zostać umieszczona na miejscu wyłącznie za pomocą robotycznego ramienia, co nie było wykonalne dla naszych docelowych użytkowników końcowych”, wyjaśnia Loncaric. „W rezultacie wróciliśmy do punktu wyjścia, aby przeprojektować koncepcję projektu Tunnel Vision”.

Przełomowa technologia przyszłości

Po ukończeniu system Tunnel Vision będzie mógł wykonywać pomiary na głębokość do 3 metrów (w porównaniu do 10 centymetrów, które umożliwia użycie tradycyjnych systemów akustycznych). System Tunnel Vision znacznie zwiększy również prędkość, z jaką będą mogły być przeprowadzane kontrole – od maksymalnie 7,5 metra na godzinę do ponad 5 kilometrów na godzinę. „Dzięki możliwości skanowania na większą głębokość i z większą prędkością system Tunnel Vision może stać się przełomową technologią przyszłości”, dodaje Loncaric.

Słowa kluczowe

TUNNEL VISION, Euromobilita, tunel, georadar, inżynierowie, inżynier budownictwa lądowego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania