Skip to main content

Evolvable Ultra-Precision Assembly Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejskie "punkty" montażowe w walce z outsourcingiem

Europejskie firmy zajmujące się montażem podzespołów borykają się z problemem dramatycznie malejącej liczby zamówień, wynikającym z outsourcingu tego rodzaju usług do krajów spoza Europy, gdzie koszty robocizny są niższe. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował przełomowy plan założenia w całej Europie efektywnych kosztowo "punktów" montażu mikropodzespołów, który ma pomóc odwrócić ten trend.

Technologie przemysłowe

Celem ambitnego projektu "Ewolucyjne ultraprecyzyjne systemy montażowe" (Eupass) było zmniejszenie kosztów procesów montażowych poprzez utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci "punktów" mikromontażowych. Uczestnicy projektu chcieli stworzyć sieć modułów mikromontażowych, nowych technik mikrołączeniowych i oprogramowania do integracji, umożliwiających szybką i tanią konfigurację oraz dostarczanie elastycznych i precyzyjnych systemów montażowych. Z uwagi na przełomowy charakter projektu, potrzebne były zakrojone na szeroką skalę badania i planowanie, nie tylko w odniesieniu do technologii i infrastruktury, ale także aby zapewnić ewolucyjność zrównoważonych, bezawaryjnych i efektywnych kosztowo systemów montażowych. Stała analiza możliwych szans i problemów pozwoliła na sformułowanie strategicznego i rozwojowego planu działań dotyczących rozwoju i wdrażania pomysłów. Po przeanalizowaniu kwestii dotyczących wsparcia, kosztów i ekologii oraz najnowszych modułowych urządzeń typu "plug and produce", badacze prowadzili prace dotyczące aktualnych norm i ich tworzenia, a także potencjalnych zastosowań urządzeń. Jeśli chodzi o to ostatnie zagadnienie, uczestnicy projektu zajmowali się integracją systemów oraz integracją systemów z usługami. Badacze doszli do wniosku, że konieczne jest oferowanie łatwych w użytku usług o minimalnych wymaganiach dotyczących wdrażania, jak i wiedzy z zakresu programowania i konserwacji systemów po stronie użytkowników końcowych. W tym kontekście niezbędne jest stworzenie internetowych usług udostępniających standardy, interfejsy i wytyczne dotyczące architektury. Badacze starali się też o połowę obniżyć koszty o integracji. Szkolenie dostawców i integratorów systemów określono jako kluczowe dla skutecznej realizacji ambitnego programu, wykazując, że oferowanie gotowych do wdrożenia i kompletnych systemów ogranicza potencjalne rynki zbytu i tworzy szkodliwą konkurencję. Projekt Eupass położył podwaliny pod europejską infrastrukturę ewolucyjnych systemów montażowych, która może pomóc europejskim producentom uporać się z problemem outsourcingu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania