Skip to main content

Fuel cell power trains and clustering in heavy-duty transports

Article Category

Article available in the folowing languages:

Droga do wysoko wydajnych ogniw paliwowych

Ogniwa paliwowe (FC) zasilają już małe pojazdy drogowe na całym świecie, jednak wyzwaniem jest udoskonalenie tej technologii tak, by możliwe było wykorzystanie jej w kolejnictwie, ciężarówkach, a nawet w jachtach. Dzięki nowej europejskiej inicjatywie jesteśmy bliżej celu.

Energia

Wizjonerzy marzą o wytworzeniu funkcjonalnych pojazdów zasilanych wysokowydajnymi FC, począwszy od dużym samochodów i ciężarówek po pociągi i łodzie. Realizacja tej wizji znalazła się w zasięgu naukowców, dzięki działaniom w ramach finansowanego przez UE projektu "Pociągi zasilane ogniwami paliwowymi i klastrowanie w wysokowydajnym transporcie" (Felicitas). Projekt skupił się na opracowaniu technologii FC dla potrzeb wysokowydajnego transportu drogowego, kolejowego i morskiego przy użyciu ogniw paliwowych z polimerową membraną elektrolityczną (PEFC) oraz ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC). Zamierzano opracować ogniwa, które zapewnią wydajność elektryczną o mocy ponad 200 kW i czas pracy przekraczający 10 000 godzin, a także sprawność systemową powyżej 60%. Wymagało to zastosowania technologii membrany do wymiany protonów (PEM), która pozwoliłaby ostatecznie na zasilanie takich wysokowydajnych pojazdów, jak autobusy miejskie. Po przeprowadzeniu intensywnych badań, projektowaniu i testach, dokonano niezwykłych postępów w realizacji swoich celów. Poza rozpatrywaniem zastosowania czystego wodoru, zbadano wykorzystanie rozmaitych paliw węglowodorowych jako warunek wstępny większości wysokowydajnych zastosowań. W ramach projektu Felicitas poczyniono postępy w kwestii zastosowania turbin gazowych na rzecz zwiększenia wydajności elektrycznej i promowania inteligentnego ponownego użycia energii cieplnej w SOFC. Z powodzeniem zaprojektowano klastry hybrydowe PEFC, które okazały się optymalne do zastosowania w transporcie publicznym, takim jak autobusy miejskie, lekka kolej lub tramwaje w obszarach miejskich, jednak nie dla potrzeb ciężkiej kolei, tramwajów dalekobieżnych czy ciężarówek. Z drugiej strony, choć w projekcie poczyniono znaczne postępy w opracowaniu hybrydy SOFC Rolls-Royce'a, technologia ta wciąż wymaga modyfikacji przed zastosowaniem w transporcie morskim. Do innych kluczowych osiągnięć w ramach projektu należało podwojenie czasu eksploatacji pojedynczych systemów PEFC w konfiguracjach hybrydowych, jak również uzyskanie ponad 60% wydajności w przypadku systemów hybrydowych SOFC i PEFC. Choć do realizacji wysokowydajnych wizji wciąż jeszcze daleko, ogólne postępy dokonane w ramach projektu pomogły udoskonalić technologię FC pod wieloma aspektami, ukazując światełko w tunelu prowadzącym do czystszego transportu przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania