Skip to main content

Efficient and Robust Dye Sensitzed Solar Cells and Modules

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa, niedroga technologia fotowoltaiczna

Dzięki ulepszonym materiałom i technologiom produkcji, ogniwa słoneczne DSC ('dye-sensitised solar cells') będą się charakteryzowały większą trwałością oraz skutecznością.

Energia

Przyszłość technologii fotowoltaicznej rysuje się w jasnych barwach dzięki finansowanym ze środków UE naukowcom, którzy opracowują nowe materiały i procesy produkcji ogniw słonecznych DSC, gwarantujące większą żywotność, a także nowe, bardziej wydajne od obecnych moduły. Naukowcy wierzą, że powyższe ulepszenia pozwolą opracować nową, skalowalną i niedrogą technologię fotowoltaiczną. Twierdzą oni, że „powstaną wówczas podwaliny pod potencjalnie rozległy wachlarz możliwości biznesowych, nakierowanych na opracowanie nowych produktów opartych o ogniwa słoneczne, o znacznie lepszych parametrach w zakresie kosztów i zwrotu z inwestycji, niż ma to miejsce w przypadku obecnych technologii”. Naukowcy mają nadzieję, że powyższe działania „będą z korzyścią dla całej społeczności europejskiej, dzięki wytworzeniu dostępnej technologii paneli słonecznych oraz znacznej aktywności przemysłowej”. Prace podejmowane w ramach projektu „Wydajne i trwałe ogniwa słoneczne i moduły DSC” ('Efficient and robust dye sensitised solar cells and modules' - Robust DSC) koncentrują się na opracowaniu trwałych modułów DSC o dużej powierzchni i skuteczności na poziomie 7% przy użyciu skalowalnych, odtwarzalnych i opłacalnych procedur wytwarzania. Jednocześnie naukowcy przeprowadzą bardziej podstawowe badania, a także wykorzystają nowe materiały oraz konfiguracje urządzeń, w celu zwiększenia wydajności laboratoryjnych ogniw DSC do poziomu 14%.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania