Skip to main content

Societies of South Peru in the Context of Climatic and Environmental Change, Late Pleistocene to Modern Age – Rio Tambo Projekt

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływa zmian klimatycznych na wzorce osiedleń

W Południowym Peru przeprowadzono badania wpływu zmian klimatycznych i środowiskowych na wzorce osiedleń populacji ludzkiej od Pleistocenu do czasów współczesnych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu przeprowadzono badania w regionie Rio Tambo i sąsiadującym obszarze przybrzeżnym.

Zmiana klimatu i środowisko

Naukowcy pracujący w ramach projektu TAMBO prześledzili proces adaptacji mieszkańców regionu do stopniowych zmian klimatu i roślinności. Inicjatywa ta pomoże określić lokalne i regionalne skutki zmian klimatycznych na małą skalę. Odkryto, że efekt El Niño ma wpływ na wzorce osiedleń populacji ludzkiej w specyficznych obszarach doliny Rio Tambo oraz rejonu przybrzeżnego. El Niño to zjawisko pogodowe, które charakteryzuje nietypowo wysoka temperatura wód powierzchniowych na obszarze tropikalnym Oceanu Spokojnego. Ponadto, niewielkie wpływy na skalę lokalną przypisano wydarzeniom sejsmicznym i wulkanicznym, które stanowią przedmiot badań w Południowym Peru. Charakterystyczną cechą konsorcjum TAMBO była bliska współpraca pomiędzy ekspertami wielu różnych dziedzin. Swój wkład w projekt wnieśli specjaliści klimatologii, wulkanologii, archeologii, etnologii, analizy przy pomocy węgla 14 (C14) oraz paleobotaniki. Partnerzy uczestniczący w projekcie udokumentowali zmiany klimatyczne i środowiskowe w obszarze badań, pod kątem chronologicznym. Naukowcy zrekonstruowali również etapy rozwoju osiedli ludzkich oraz ich zmniejszanie się na poszczególnych obszarach, które nadal ma miejsce w dolinach Andów. Kluczowe osiąnięcia projektu TAMBO obejmują analizę powietrznych i satelitarnych zdjęć badanego obszaru, a także wnikliwe badanie prawie całej doliny Tambo. Naukowcy zbadali obszary leżące u ujścia rzeki i zarejestrowali dokładne opisy 97 obszarów prehistorycznych i kolonialnych osiedleń w rejonie doliny Tambo. Zidentyfikowano również obszary dalszych badań, obejmujące obszary osiedleń i pochówki z okresu późnego średniowiecza, pomiędzy rokiem 1000 a rokiem 1476 naszej ery. Prace przeprowadzone w ramach projektu TAMBO pomogą naukowcom i decydentom lepiej zrozumieć rodzaj zaburzeń, które należy uwzględnić, wynikających ze zmian klimatycznych i środowiskowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania