Skip to main content

REsearch LAbs for TEaching Journalists

Article Category

Article available in the folowing languages:

Studenci dziennikarstwa zmagają się z badaniami

Komunikowanie wyników badań naukowych ogółowi społeczeństwa może być nieskuteczne lub nieścisłe z powodu niezrozumienia tematu przez dziennikarzy. Aby zmierzyć się z tym problemem, studenci ostatniego roku dziennikarstwa mieli możliwość spędzenia pewnego czasu w laboratoriach badawczych i opisania swoich doświadczeń.

Gospodarka cyfrowa

UE ustaliła, że komunikacja wyników badań naukowych skierowana do ogółu społeczeństwa cierpi pod wieloma względami z powodu pewnych braków. Dotyczy to braku zaangażowania i debaty między naukowcami i społeczeństwem, jak również zauważalnej niechęci dziennikarzy do przekazywania informacji o wynikach badań naukowych. RELATE ("Research labs for teaching journalists") to projekt finansowany ze środków UE, w ramach którego 78 studentów dziennikarstwa rozlokowano w 30 laboratoriach badawczych. Studenci spędzili tydzień w laboratorium zdobywając wiedzę o codziennym życiu naukowców, a następnie opisali swoje doświadczenia. Projekt RELATE powstał jako pilotażowy projekt skierowany do laboratoriów badawczych i mający na celu utworzenie stałego programu. Projekt ten postawił sobie również za cel nawiązanie współpracy między naukowcami i dziennikarzami. Studenci opisywali swoje codzienne doświadczenia w blogach w celu zapewnienia możliwości monitorowania skuteczności programu. Pod koniec swojego tygodniowego pobytu studenci napisali artykuły sprawozdawcze, z których około 25% zostało opublikowanych w różnych mediach, papierowych i internetowych. Projekt ten wpłynął na poprawę dziennikarstwa naukowego w Europie zapewniając nową możliwość kontaktu dziennikarzy z naukowcami oraz poszerzając komunikację interdyscyplinarną i zrozumienie. Ponadto praktyczne doświadczenie naukowe dziennikarzy przełoży się na bardziej przystępną komunikację osiągnięć naukowych skierowaną do społeczeństwa. Artykuły opublikowane przez studentów są dostępne na stronie internetowej projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania