Skip to main content

Bayesian Biometrics For Forensics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe techniki dla pobudzenia badań z zakresu kryminalistyki

Najnowsze badania z dziedziny biometrii pomogły w opracowaniu bardziej dokładnych sposobów ustalania winnych na miejscu przestępstwa. Przewiduje się, że prace przeprowadzone w ramach projektu BBFOR2 wpłyną w przyszłości na sposób przedstawiania dowodów w sądzie, oddziałując na system prawny w Europie i nie tylko.

Technologie przemysłowe

Badania cech ludzkich i charakterystyki człowieka, czyli biometria, są kluczowym elementem kryminalistyki, pozwalającym na postępy w egzekwowaniu prawa. Zbieranie dowodów kryminalistycznych wymaga też obliczeń prawdopodobieństwa potrzebnych dla zestawiania charakterystyki i cech z podejrzanymi oraz określania prawdopodobieństwa winy. Europejscy naukowcy mogli skorzystać z nowych modeli wiązania dowodów z podejrzanymi, co pomaga w orzekaniu winy lub niewinności z większą precyzją. Aby tego dokonać, zainicjowali projekt BBFOR2 (Bayesian biometrics for forensics), finansowany ze środków UE. W jego trakcie przeszkolono młodych naukowców z zagadnienia paradygmatu bayesowskiego w raportowaniu dowodów biometryczno-kryminalistycznych, co obejmowało najróżniejsze okoliczności związane ze zbieraniem śladów biometryczno-kryminalistycznych. Projekt zrzeszył 14 początkujących i czterech doświadczonych naukowców. Zajmowali się oni zastosowaniem biometrii w takich obszarach kryminalistyki, jak automatyczna identyfikacja na podstawie głosu, twarzy, linii papilarnych i odcisków dłoni. Prace prowadzone w ramach projektu BBFOR2 usprawniły identyfikację potencjalnych podejrzanych w bazie danych przy użyciu dowodów śladowych odnalezionych na miejscu zbrodni. Umożliwiły też dokonanie postępów w technikach porównywania próbek od podejrzanych z ich cechami, aby lepiej przedstawiać ciężar dowodów w sądzie. Zespół projektu dokonał wyraźnych postępów w usprawnianiu kilku aspektów rozpoznawania mówcy. Objęły one automatyzację weryfikacji mówcy oraz szacowanie wieku, grupy społecznej i płci na podstawie głosu. Członkowie zespołu pracowali nad kwestią związku między jakością obrazu a sprawnością rozpoznawania twarzy oraz nad różnymi metodami zmiany systemów rozpoznawania twarzy we wskaźniki prawdopodobieństwa. Wykorzystano na przykład "kalibrację zdolności" do oceny jakości detektora biometrycznego pod kątem określania prawdopodobieństwa. Co ważne, udało się ustandaryzować wykorzystanie współczynnika prawdopodobieństwa i ujednolicić paradygmat oceny jakości raportowanych współczynników prawdopodobieństwa. Dzięki temu dane z tego zautomatyzowanego systemu rozpoznawania można wykorzystywać jako dowody w postępowaniu sądowym. Te dokonania, jak i wiele innych, doprowadziły do powstania ponad 100 publikacji na temat omawianego zagadnienia, torując drogę ku gruntownym zmianom w całej dziedzinie. Pod koniec trwania projektu, w trakcie konferencji pod nazwą "Biometric Technologies in Forensic Science" przedstawiono kluczowe dokonania i wsparto ich rozpowszechnianie wśród naukowców i społeczności naukowej. Decydenci i zawodowcy związani z policją i wymiarem sprawiedliwości mogą bardzo dużo zyskać na pracach przeprowadzonych w ramach projektu BBFOR2.

Słowa kluczowe

Medycyna sądowa, biometryka, rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie twarzy, odciski palców, współczynnik prawdopodobieństwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania