Skip to main content

A railway automatic track warning system based on distributed personal mobile terminals

Article Category

Article available in the folowing languages:

Większe bezpieczeństwo robotników pracujących przy torach kolejowych

Robotnicy zajmujący się konserwacją infrastruktury kolejowej pracują w niebezpiecznych warunkach, i dbając o bezpieczeństwo pasażerów, sami narażeni są na ryzyko wypadku. Prototypowy europejski system ostrzegania może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo takich robotników.

Technologie przemysłowe

Pracownicy konserwacji sieci kolejowych troszczą się o bezpieczne podróżowanie pasażerów. Mimo że istnieją mechanizmy chroniące bezpieczeństwo tych osób, nie są one wystarczające. Finansowany ze środków tematu Transport siódmego programu ramowego (7PR) projekt ALARP ("A railway automatic track warning system based on distributed personal mobile terminals") ma na celu zbadania, zaprojektowanie i zbudowanie innowacyjnego automatycznego kolejowego systemu ostrzegania (ATWS), który poprawi bezpieczeństwo osób pracujących przy torach kolejowych. Zadaniem prototypowego systemu ATWS jest ostrzeganie pracowników o nadjeżdżających pociągach, pracach konserwacyjnych i niebezpiecznych obiektach znajdujących się na torach, a także o pobliskich zdarzeniach kryzysowych. Umożliwia on ponadto śledzenie lokalizacji pracowników i powiadamia o możliwych trasach ewakuacyjnych. System ALARP składa się z różnych elementów: urządzenia do ostrzegania o obecności pociągu oraz sieci tanich, podręcznych terminali bezprzewodowych. Te ostatnie można nosić jako bransoletę lub zegarek. W pierwszej fazie projektu ALARP przygotowano podstawy systemu, obejmujące analizę ryzyka oraz określenie wymagań i ograniczeń ATWS. Ukończono także wstępne prototypy urządzenia ostrzegawczego i przenośnego terminala. Wyniki projektu ALARP, który ma zakończyć się w 2013 r., pomogą poprawić bezpieczeństwo robotników kolejowych, przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania