Skip to main content

Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oznaczanie substancji niebezpiecznych w czasie rzeczywistym

Zwiększanie inwestycji w środki antyterrorystyczne oznacza konieczność tworzenia nowych technologii. W ramach unijnego projektu opracowano innowacyjny test, umożliwiający błyskawiczne wykrywanie minimalnych ilości materiałów wybuchowych.

Technologie przemysłowe

UE jest narażona na złożone zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym kontekście w 2007 r. powstało Europejskie Forum Innowacyjnych Badań w dziedzinie Bezpieczeństwa (ESRIF), działające w skomplikowanym obszarze badań nad bezpieczeństwem. Celem projektu SALIANT (Selective antibodies limited immuno assay novel technology), finansowanego ze środków UE, było opracowanie przenośnego prototypowego urządzenia do szybkiej analizy w czasie rzeczywistym śladowych ilości materiałów wybuchowych, związków chemicznych i substancji odurzających. Uczeni chcieli stworzyć łatwe w obsłudze urządzenie, z którego mogłyby korzystać służby ratunkowe pracujące w miejscach popełnienia przestępstw czy ataków terrorystycznych. Nowatorstwo tego rozwiązania polega na wykrywaniu małych cząsteczek przy pomocy testu przepływu bocznego, wykorzystującego przeciwciała do detekcji różnych molekuł. Urządzenie jest bardzo czułe oraz łatwe w użyciu i może znaleźć zastosowanie w biomedycynie czy biotechnologii. W projekcie SALIANT opracowano taką platformę technologiczną do wykrywania materiałów wybuchowych. System detekcyjny zawiera różne przeciwciała umieszczone na powierzchni krzemowej. Próbka przepływa przez powierzchnię i w przypadku oddziaływania z przeciwciałem jest oznaczana przez laser. Zmiana struktury światła jest proporcjonalna do ilości obecnej substancji docelowej. Prace badawczo-rozwojowe skupiały się na metodach pobierania próbek i oznaczania substancji oraz na integracji technologii. Konsorcjum stosowało przez cały okres realizacji projektu procedurę zbierania informacji o wymaganiach użytkowników końcowych, by móc je wykorzystać przy budowie urządzenia. Gotowy prototyp urządzenia przetestowano w laboratoriach medycyny sądowej oraz w scenariuszach dotyczących użycia przez służby ratunkowe. Najważniejszymi zaletami urządzenia SALIANT są łatwość obsługi, prostota, czułość i dokładność. Nadaje się ono do badań przesiewowych i monitorowania w przypadku podejrzenia obecności materiałów wybuchowych. Technologia może też znaleźć zastosowanie w oznaczaniu wielu różnych substancji, w tym narkotyków.

Słowa kluczowe

Materiał wybuchowy, bezpieczeństwo, urządzenie, narkotyki, test na bazie przepływu bocznego, przeciwciała, światło lasera

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

18 Stycznia 2023