Skip to main content

Holistic, extensible, scalable and standard Virtual Factory Framework

Article Category

Article available in the folowing languages:

Całościowe symulacje pracy fabryki pozwalają poprawić konkurencyjność

Zakłady przemysłowe są skomplikowanymi, dynamicznie zmieniającymi się organizmami, składającymi się z wielu osobnych, choć wzajemnie powiązanych komponentów. Ramy do wirtualnej fabryki (VFF) powinny umożliwić szybkie konfigurowanie zakładów i wytwarzanie lepszych produktów.

Technologie przemysłowe

Konfiguracja, monitorowanie i prowadzenie prac w fabryce to obecnie skomplikowane, czasochłonne i kosztowne zadania. Dzięki nowemu systemowi VFF opracowanemu przez duże unijne konsorcjum w ramach projektu "Holistic, extensible, scalable and standard Virtual Factory Framework" (VFF), przyszłość europejskiej produkcji rysuje się w jasnych barwach. System VFF może służyć zarówno do badania różnych rozwiązań przed budową nowego zakładu, jak i do analizy istniejącej fabryki bez zakłócania procesów produkcji. Traktując fabrykę jako produkt i uwzględniając jej cały cykl życiowy, naukowcy zaadaptowali istniejące narzędzia i metody zarządzania cyklem życiowym produktów w modelu komputerowym umożliwiającym zarządzanie w czasie rzeczywistym budynkami, procesami, zasobami i wyrobami. System VFF zapewnia dostępność i spójność danych w 23 modułach funkcjonalnych wykorzystujących różne narzędzia do projektowania, zarządzania, oceny i rekonfiguracji. Ponadto, tworzona jest sieć współpracy wszystkich osób pracujących nad tym samym projektem, co pozwala oszczędzić czas, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Opracowanie odpowiednich reguł taksonomicznych i semantycznych miało kluczowe znaczenie dla właściwego porządkowania i współdzielenia informacji. Badacze ustanowili ambitne cele dotyczące usprawnienia europejskiej produkcji. System VFF powinien pozwolić na skrócenie czasu projektowania i rekonfiguracji o połowę, oraz czasu konfiguracji o 30%, umożliwiając szybkie i dokładne przewidywanie i optymalizację procesów produkcyjnych. Podobnie, wirtualne przedstawienie wszystkich faz produkcji i zależności między nimi powinno pozwolić na ograniczenie zmienności procesów i awaryjności. Kryzys gospodarczy w szczególnym stopniu dotknął małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne. Bez środków finansowych potrzebnych do tworzenia nowych produktów i modernizacji zakładów muszą one często trzymać się sprawdzonych wyrobów i procesów. Moduły w formacie open-source wyrównają szanse w sektorze produkcji, zapewniając ważną pomoc tym przedsiębiorstwom. Odzyskają one w ten sposób swobodę innowacyjności, z której słyną, oraz będą miały dostęp do narzędzi ułatwiających szybkie przekształcanie nowych koncepcji w produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.

Słowa kluczowe

Wirtualna fabryka, zarządzanie cyklem życiowym, moduł funkcjonalny, open source

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania