Skip to main content

Degradative potential of rivers as a key driver of the environmental fate and sink of organic pollutants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Los zanieczyszczeń organicznych w rzekach

Naukowcy wykazali, że bakterie w ekosystemach rzecznych mogą rozkładać powszechnie występujące zanieczyszczenia organiczne.

Zmiana klimatu i środowisko

Naukowcy od wielu lat próbowali rozwiązać zagadkę określaną jako paradoks zanieczyszczeń organicznych przy źródle i ujściu rzeki (RIOPOP). Zjawisko to polega na tym, że zanieczyszczenia trafiające do rzeki w jej górnym biegu nie są obecne w wodzie, gdy ta dociera już do morza. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DEGRAPOLL badano ten fenomen, aby lepiej zrozumieć sposób przetwarzania zanieczyszczeń organicznych przez rzeki. Prace koncentrowały się na sulfonamidach, czyli powszechnej klasie antybiotyków, które wiązane są z pojawianiem się bakterii antybiotykoopornych. Uczestnicy projektu zebrali próbki wody i skał pochodzących z dwóch różnych miejsc, w górnym i dolnym biegu rzeki Llobregat w Hiszpanii. Wykorzystano je do stworzenia sztucznych ekosystemów o różnych stężeniach sulfonamidów. Uczeni badali ogólne zmiany stężenia sulfonamidów oraz markery rozwoju bakterii. Ustalili, że w obu przypadkach pewne bakterie pochodzące z błon biologicznych osadzających się na skałach potrafią rozkładać sulfonamidy w ekosystemie. Odkrycie to ma duże znaczenie dla oceny toksyczności nowych substancji chemicznych, gdyż same produkty uboczne mogą okazać się szkodliwe. Projekt DEGRAPOLL przyczynił się do znacznie lepszego zrozumienia paradoksu RIOPOP oraz systemów rzecznych w ogóle.

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenia organiczne, rzeki, bakterie, ekosystemy rzeczne, paradoks zanieczyszczeń organicznych przy źródle i ujściu rzeki, sulfonamidy, rozwój bakterii, ocena toksyczności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania