Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi i katastrofami

Trzęsienia ziemi, powodzie, tornada, cyberataki, ataki terrorystyczne: życie naraża nas wszystkich na długą listę potencjalnych sytuacji kryzysowych i katastrof o rosnącym zasięgu i wyrafinowaniu. Nie zawsze możemy przewidzieć, gdzie uderzą, bo często wykraczają poza granice jednego państwa. W takich przypadkach potrzebne nam jest multilateralne i skoordynowane reagowanie na szczeblu unijnym.

UE zdaje sobie z nich sprawę i podejmuje kroki, aby lepiej przygotować nas na wypadek katastrofy. Przykładem może być „Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniu” z 2010 r., której głównym celem jest podnoszenie odporności Europy na sytuacje kryzysowe i katastrofy. Zintegrowane unijne ustalenia ws. zarządzania kryzysowego o zasięgu transgranicznym (EU-ICMA) ułatwiają praktyczną współpracę miedzy państwami UE. Ponadto powstał system wczesnego ostrzegania – ARGUS – w celu lepszej koordynacji zdolności Komisji do reagowania. Działania te wspomagają prowadzone prace badawcze i innowacje zmierzające do poznania zagrożeń, wykrycia i powstrzymania ich, zapobiegania im, przygotowania na nie i ochrony przed nimi. W ramach wyzwania dotyczącego bezpieczeństwa w programie „Horyzont 2020”, położono nacisk na poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego i zwiększanie odporności Europy na sytuacje kryzysowe i katastrofy, a także na ochronę i zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej, łańcuchów dostaw i środków transportu. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest projektom w toku, w ramach których analizowane są sposoby przygotowywania się do sytuacji kryzysowych i katastrof oraz radzenia sobie z nimi. - System ostrzegający przed katastrofami - Poprawa bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury - Satelitarny system zarządzania kryzysowego - Dogłębna analiza europejskich systemów bezpieczeństwa cywilnego - System alarmowy wrażliwy na kwestie kulturowe - Łatwy w użyciu, miejscowy zestaw do wykrywania bioterroryzmu

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły