Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia zwiększają odporność Palestyny na trzęsienia ziemi

Od początku roku Palestynę nawiedziły setki trzęsień ziemi. Dzięki projektom SASPARM i SASPARM 2.0, kolejne pokolenie obywateli i naukowców będzie lepiej przygotowane na to rosnące zagrożenie.

„Mamy [w Palestynie] skromne i nierozwinięte zdolności, które nie pozwalają nam stawić czoła trzęsieniom ziemi i ich reperkusjom” – mówi Moufid al-Hasayneh, minister robót publicznych i mieszkalnictwa, w wypowiedzi dla Al-Monitor. Minister zdaje sobie sprawę, że te braki należy jak najszybciej uzupełnić, jeżeli Palestyna ma poradzić sobie z rosnącym zagrożeniem trzęsieniami ziemi i ich potencjalnym oddziaływaniem na ludność. Zgodnie z najnowszymi raportami, trzęsienie ziemi o dużej sile może doprowadzić do zniszczenia 70% zabudowań mieszkalnych w kraju i śmierci 16 000 osób. Zważywszy na fakt, że Palestyna leży w rowie tektonicznym – dokładnie na granicy płyty arabskiej i afrykańskiej, które się od siebie oddalają – prawdopodobieństwo trzęsień ziemi rośnie. Kraj potrzebuje bardziej odpornych budynków, pogłębienia świadomości społeczeństwa i lepszych szkoleń dla młodych naukowców. Taki jest właśnie przedmiot prac prowadzonych w ramach projektów SASPARM i SASPARM 2. Pierwszy z nich, zakończony w listopadzie 2014 r., miał na celu podniesienie konkurencyjności Narodowego Uniwersytetu An-Najah jako ośrodka badawczego w dziedzinie łagodzenia zagrożeń sejsmicznych i zarządzania klęskami żywiołowymi. Powstała między innymi baza dostępnych już danych naukowych, rozpoznano luki w wiedzy i zorganizowano kursy inżynierii budowlanej. Partnerzy projektu podjęli także inicjatywy zmierzające do zwiększenia ogólnej świadomości społeczeństwa i zbudowania sieci naukowców w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). „Przeszkolono setki inżynierów w zakresie planowania i projektowania budynków odpornych na trzęsienia ziemi, a także odbyły się dziesiątki sesji i warsztatów poświęconych tej problematyce” – informuje Jalal Dabbeek, dyrektor Centrum ds. Nauk o Ziemi i Inżynierii Sejsmicznej i koordynator projektu. Niemniej był to dopiero pierwszy etap dłuższego przedsięwzięcia. W styczniu 2015 r., rozpoczął się projekt SASPARM 2.0 z dalszym wsparciem ze środków UE, którego realizację zaplanowano do końca 2017 r. „Ten drugi etap ukierunkowany jest na wspomaganie zdolności [Palestyny] do radzenia sobie z trzęsieniami ziemi poprzez szkolenie kadr obrony cywilnej i rozwijanie umiejętności inżynierów. Mamy nadzieję ulepszyć istniejące budynki za pomocą programów komputerowych i smartfonów, które przechowują informacje o miejscu zamieszkania każdego obywatela. W ten sposób będzie mogła powstać baza danych, która pomoże określić prawdopodobieństwo narażenia tych budynków. Przeprowadzony będzie także przegląd budynków w terenie, a kampania informacyjna w mediach zostanie zintensyfikowana” – wyjaśnia Dabbeek. Konsorcjum, w skład którego wchodzi także EUCENTRE oraz Instytut Studiów Zaawansowanych w Pawii (IUSS), stworzy w szczególności portal internetowy, umożliwiający studentom, obywatelom, praktykom oraz organizacjom rządowym i NGO dodawanie danych o budynkach i zarządzanie nimi. Ostatecznie inicjatywa ma podnieść wiarygodność szacunkowych ocen zagrożenia sejsmicznego. Więcej informacji: SASPARM http://www.sasparm.ps/

Kraje

Palestyna

Powiązane artykuły