European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: langusty zamieniają krwinki w komórki mózgowe

Langusty sprytniejsze niż można by się spodziewać. Tak sprytne, że potrafią wyhodować nowe komórki mózgowe z własnej krwi.

W artykule opublikowanym w tym tygodniu w magazynie »Developmental Cell« opisano, jak to langusty potrafią przekształcać krew w neurony zasilające ich czułki i obwody odpowiedzialne za powonienie. »New Scientist« twierdzi, że odkrycie to może pomóc gatunkowi ludzkiemu w regeneracji komórek mózgowych. Jak w przypadku wszystkich zwierząt nerwy węchowe langust są stale narażone na uszkodzenie i wymagają odbudowy. Jak to ujęto w »New Scientist«, rozwiązanie langusty polega na stworzeniu swego rodzaju żłobka dla młodych neuronów – grudki u podstawy mózgu zwanej niszą. Dalej »New Scientist« opisuje szczegółowo, co dzieje się w niszy: „Ciałka krwi [krwinki] są przyciągane do niszy. W obszarze tym stale znajduje się mniej więcej setka komórek. Każda komórka dzieli się na dwie komórki potomne, prekursory pełnych neuronów, które migrują do niszy”. Ostatni etap rozwoju tych neuronów odbywa się w skupiskach w innej części mózgu. Do regulowania produkcji krwinek zespół badawczy wykorzystał substancję chemiczną zwaną astakiną 1. Naukowcy stwierdzili, że zmiana liczby krwinek spowodowała zmianę liczby komórek w niszy. Jak zwięźle donosi »New Scientist«: „Im więcej krwinek, tym więcej młodych neuronów”. Następnie wyekstrahowano krwinki z langusty-dawcy i oznaczono je barwnikiem DNA. Komórki te przetoczono badanym osobnikom. O wynikach dowiadujemy się z »World Nature News«: „Nieco ponad tydzień później naukowcy odkryli, że krwinki dawcy znalazły drogę do neuronowego żłobka. Wkrótce potem odnaleziono nowe komórki prekursorowe z tym samym markerem genetycznym, co oznacza że jakimś sposobem młode neurony powstały z krwinek dawcy”. W podsumowaniu opublikowanym w »Developmental Cell« znajdujemy następujące wnioski: „Dorosłe neurony langusty mogą wywodzić się z krwinek […]. Co więcej, liczba komórek składająca się na neurogenną niszę u langusty wiąże się ściśle z całkowitą liczbą hemocytów (THC) i można ją regulować podwyższając bądź obniżając THC”. Wyniki te są warte zauważenia, ponieważ pokazują niezwykły przypadek transdyferencjacji – która stanowi jedno z największych wyzwań w medycynie regeneracyjnej – zachodzący naturalnie u bezkręgowca. Te badania nie są z pewnością końcem eksploracji. Jak dokładnie krwinki są przekształcane w komórki mózgowe, nadal pozostaje tajemnicą – mówi »New Scientist« Barbara Beltz z Wellesley College w Massachusetts, członkini zespołu badawczego. Zrozumienie mechanizmów, dodaje, mogłoby pomóc nam w stworzeniu nowych terapii w celu przeprogramowania komórek ludzkich.Więcej informacji: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1534580714004055

Kraje

Stany Zjednoczone