European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: wyniki nowych badań potwierdzają długie współistnienie ludzi i neandertalczyków

Przełomowe badania dostarczyły najmocniejszych jak dotąd dowodów na współistnienie przez tysiące lat ludzi i neandertalczyków w Europie.

Mimo spekulacji co do stopnia, w jakim te dwa gatunki humanoidów przenikały się około 40 000 lat temu, ustalenia poczynione w toku badań prowadzonych przez Uniwersytet Oksfordzki w Zjednoczonym Królestwie sugerują, że ich współistnienie mogło trwać aż 5 000 lat. Co więcej, badania, z których raport ukazał się w czasopiśmie »Nature«, umożliwiły naukowcom odtworzenie najdokładniejszego jak dotychczas obrazu czasów wymierania ostatnich neandertalczyków. Wydaje się, że neandertalczycy w całej Europie raczej znikali w różnych okresach, aniżeli byli szybko zastępowani przez współczesnych ludzi – kluczowy element wiedzy, który może pomóc archeologom ostatecznie zrozumieć z jakiego powodu nasi bliscy kuzyni wymarli. W toku badań ustalono, że neandertalczycy w Europie wymarli 10 000 lat wcześniej niż sądzono – od 41 000 do 39 000 lat temu – co zbiega się z początkiem bardzo zimnego okresu w Europie. Te przełomowe odkrycia umożliwiła drobiazgowa, sześcioletnia analiza około 200 próbek kości, węgla drzewnego i muszli ze stanowisk rozciągających się od Rosji – na wschodzie, po Hiszpanię – na zachodzie (z grubsza obszar, na którym wg ekspertów zamieszkiwali neandertalczycy), do której przystąpiono po wykonaniu nowego datowania radiowęglowego. W ramach wcześniej przeprowadzanego datowania radiowęglowego, wiek próbek ze stanowisk powiązanych z neandertalczykami był często niedoszacowany z powodu zanieczyszczenia materii organicznej współczesnymi cząstkami. Z tego powodu zastosowano nowe metody ultrafiltracji w celu oczyszczenia uzyskanego kolagenu. Dane zebrane za pomocą tej techniki potwierdzają, że obydwie grupy zazębiały się przez znaczący okres, który był „wystarczający” do wchodzenia w interakcje i krzyżowania międzygatunkowego. To twierdzenie zostało uwiarygodnione w ramach innych, przeprowadzonych niedawno, badań, których wyniki konsekwentnie sugerują, że około 2% DNA współczesnych ludzi spoza Afryki pochodzi od neandertalczyków. Ponadto chronologia, którą naukowcy byli w stanie zrekonstruować wskazuje, że neandertalczycy nie zostali unicestwieni przez jedno wydarzenie, tylko przetrwali i ich liczebność w rozmaitych skupiskach w całej Europie malała, zanim ostatecznie wymarli. Miast szybkiego zastąpienia przez współczesnych ludzi, wydaje się, że neandertalczycy obcowali z nimi przez kilka tysięcy lat. Badania wzbogacają naszą stale pogłębiającą się wiedzę o tym gatunku. W grudniu 2013 r., naukowcy powiadomili o dowodach na praktykowanie pogrzebów przez neandertalczyków, którzy rozmyślnie grzebali swoich zmarłych. Ponadto niedawno badacze poinformowali, że skompletowany został genom neandertalczyka. Genom uzyskano z kości palca u nogi neandertalczyka liczącego sobie 130 000 lat, który został znaleziony w syberyjskiej jaskini. Sporo oczywiście pozostaje do wyjaśnienia – nadal brak twardych dowodów na bliskie relacje neandertalczyków i pierwszych współczesnych ludzi. Niemniej w ramach podejmowanych dążeń do lepszego poznania naszej odległej, europejskiej przeszłości, te najnowsze badania – wykorzystujące najbardziej nowoczesne i zaawansowane z dostępnych technik – stanowią odważny krok naprzód.Więcej informacji: Czasopismo »Nature« http://www.nature.com/nature/focus/neanderthaldna/

Kraje

Zjednoczone Królestwo