European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

155 MŚP otrzymało po 50 000 EUR na studium wykonalności pomysłów biznesowych

W ubiegły tygodniu Komisja Europejska opublikowała listę pierwszych 155 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wybranych do skorzystania z jej instrumentu na rzecz MŚP, którego budżet wynosi 3 mld EUR.

MŚP otrzymają po 50 000 EUR na przeprowadzenie studium wykonalności swoich projektów i mogą także skorzystać z trzydniowego coachingu biznesowego. Następnie ich projekty mogą być wzięte pod uwagę przy przyznawaniu przez Komisję dalszego wsparcia finansowego do kwoty 2,5 mln EUR. Instrument na rzecz MŚP, uruchomiony w ramach programu „Horyzont 2020”, został opracowany specjalnie z myślą o innowacyjnych MŚP o międzynarodowych aspiracjach – działających niezależnie lub w grupie – które zamierzają wprowadzić na rynek ciekawe i innowacyjne pomysły biznesowe. W pierwszej turze selekcji wpłynęło łącznie 2 662 wnioski. Eksperci oceniający wnioski uznali, że 317 spełniło kryteria kwalifikacji, z których 155 wybrano do dofinansowania. Instrument zapewnia kompletne wsparcie innowacji biznesowych w trzech etapach, które obejmują opracowanie pomysłu biznesowego i planowanie. MŚP, które otrzymują 50 000 EUR, są finansowane w ramach 1. etapu programu (weryfikacja koncepcji). Spożytkują te środki na zbadanie wykonalności swojego nowego pomysłu pod kątem naukowym lub technicznym, a także jego potencjału komercyjnego z zamiarem przygotowania innowacyjnego projektu. Po zakończeniu tych prac mogą wziąć udział w drugim etapie programu. Na 2. etapie (rozwój i demonstracja), MŚP mogą uzyskać wsparcie w przedziale od 0,5 do 2,5 mln EUR na przekształcenie pomysłu biznesowego w gotowy do wprowadzenia na rynek produkt, usługę lub proces. Na 3. etapie (wejście na rynek) nie są przyznawane granty, ale oferowane jest MŚP dodatkowe wsparcie w celu zapewnienia udanego wejścia na rynek. W trakcie realizacji projektu uczestnicy mogą także korzystać z coachingu biznesowego. Wypowiadając się na temat instrumentu na rzecz MŚP, Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki, zauważyła: „MŚP stosujące innowacyjne rozwiązania pomogą w przywracaniu dobrej kondycji gospodarki europejskiej, tworząc trwałe miejsca pracy oraz dostarczając atrakcyjne produkty i usługi. Ten nowy instrument ukierunkowany jest na projekty, które są prawdziwie innowacyjne, mają spore szanse na rynku i solidnie przygotowany plan wprowadzenia ich do obrotu”. W 2014 r. finansowanie powinno otrzymać około 645 projektów. Liczba ta wzrośnie do 670 w 2015 r. Zaproszenie do składania wniosków jest stale otwarte, a kolejne terminy oceny upływają odpowiednio 24 września i 17 grudnia 2014 r. w ramach pierwszego etapu oraz 9 października i 17 grudnia 2014 r. w ramach drugiego etapu. Beneficjenci mogą pochodzić z każdego z krajów objętego programem „Horyzont 2020”. Pierwsze 155 MŚP, które skorzystają z instrumentu na rzecz MŚP, pochodzi zarówno z UE, jak i spoza jej granic: Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. Zaproszenia, które są obecnie otwarte, obejmują zróżnicowaną gamę tematów – od innowacyjnych rozwiązań na rzecz niebieskiego wzrostu i procesów przemysłowych na bazie biotechnologii, przez ochronę miejskiej infrastruktury krytycznej i ekoinnowacje, po zrównoważone zaopatrzenie w surowce. Pełną listę tematów i dostęp do serwisu składania wniosków można uzyskać za pośrednictwem Portalu uczestnika. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html

Kraje

Belgia