Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Obniżanie o połowę zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

Dofinansowany ze środków unijnych projekt BRICKER ma pokazać, jak budynki publiczne, takie jak uczelnie, szpitale i centra administracyjne mogą o połowę obniżyć swoje zużycie energii.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej za pomocą modernizacji może mieć kluczowe znaczenie dla redukowania śladu węglowego Europy, ale jej wdrożenie niekoniecznie będzie proste. Ludzie cały czas będą musieli pracować w tych miejscach przez co decydującego znaczenia nabierają takie kwestie jak bezpieczeństwo i higiena oraz zakłócenia w pracy. Postępy poczynione niedawno w toku dofinansowanego ze środków unijnych projektu wskazują jednak, że modernizacja szpitali, placówek edukacyjnych i centrów administracyjnych jest nie tylko wykonalna, ale może przyczynić się w ostatecznym rozrachunku do radykalnego obniżenia zużycia energii (ponad 50%). W ramach ambitnego, czteroletniego projektu BRICKER, którego realizacja rozpoczęła się w 2013 r., prowadzone są demonstracyjne modernizacje trzech obiektów: centrum administracyjne w Hiszpanii, budynek uniwersytecki w Belgii i szpital w Turcji. Rozwiązania obejmują montaż przygotowanej na miarę elewacji, innowacyjne materiały izolacyjne i wysokowydajne okna. W Hiszpanii projekt demonstracyjny polega na renowacji obiektów administracji regionu Estremadura w miejscowości Mérida. W ramach remontu wykorzystane zostaną technologie, których jak dotąd nie stosowano jednocześnie. W szczególności projekt polega na połączeniu parabolicznych kolektorów słonecznych (PTC), kotła na biomasę, agregatu kogeneracyjnego na bazie tzw. organicznego cyklu Rankine'a (ORC), adsorpcyjnego agregatu chłodniczego i chłodni kominowej. Po zakończeniu prac kompleks biurowy ma służyć pozostałej części regionu za wzorzec i zachęcać do dalszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – zwłaszcza światła słonecznego i biomasy – których region ma pod dostatkiem. Przygotowany zostanie projekt powielenia, aby ocenić możliwość potencjalnego wykorzystania w innych budynkach administracji państwowej. W Belgii demonstracja przeprowadzana jest w zespole budynków należącym do Uniwersytetu w Liège. Podobnie jak w Hiszpanii, partnerzy projektu BRICKER dążą do przeprowadzenia skalowalnej i powtarzalnej renowacji o wysokiej efektywności energetycznej istniejącego, państwowego budynku niemieszkalnego, aby osiągnąć obniżenie zużycia energii o 50%. W marcu 2014 r. na terenie tego obiektu zostało zorganizowane spotkanie w celu sprawdzenia, czy przedsięwzięcie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów. Koordynator projektu BRICKER, Juan Ramón de las Cuevas, wskazał na ewidentnie wysoki poziom wymiany i współpracy w ramach konsorcjum, podkreślając swoje zadowolenie z realizacji projektu. W czasie spotkania delegaci zostali oprowadzeni po budynku uniwersyteckim i zapoznali się z technologiami, które mają być wykorzystane w toku projektu. Przyjrzeli się planom remontu instalacji ciepłowniczej i kotłów gazowych oraz planom montażu okien napowietrzających i energooszczędnych układów elektrycznych. Wreszcie stanowisko projektu BRICKER w Turcji to budynek szpitala uniwersyteckiego, który należy do Uniwersytetu Adnan Menderes w miejscowości Aydin. Sama demonstracja polegać będzie na montażu osłon elewacyjnych lekkiej konstrukcji, systemów odzysku ciepła i parabolicznych paneli słonecznych. Teraz, rok po rozpoczęciu projektu, właściciele obiektów demonstracyjnych BRICKER biorą udział w zamówieniach publicznych, organizując przetargi na zakup sprzętu i materiałów. Nakłady inwestycyjne na nowe technologie nie powinny przekroczyć 20% całkowitego kosztu wybudowania takiego samego, nowego budynku w tej samej lokalizacji i wedle szacunków powinny się zwrócić w ciągu około siedmiu lat.

Kraje

Hiszpania