European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania propozycji projektów badawczych NUGENIA+

W ramach projektu NUGENIA-Plus zostało ogłoszone zaproszenie do składania propozycji badawczych w odpowiedzi na priorytetowe tematy badawcze wskazane w planie działania NUGENIA.

NUGENIA+ to projekt współfinansowany ze środków programu Euratom 7PR. Ma wspomagać NUGENIA Association w koordynowaniu i integracji europejskich badań nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych II i III generacji. Składa się z dwóch części – działania koordynacyjno-wspomagającego i projektu opartego na współpracy, który wyłoni się z zaproszenia tematycznego do składania propozycji badawczych. Zaproszenie koncentruje się na aspektach technicznych, między innymi na bezpieczeństwie zakładu i ocenie ryzyka, zapobieganiu poważnym wypadkom i zarządzaniu, wydajności rdzenia i reaktora, integralności systemów oceny, konstrukcji i komponentach, innowacyjnym projekcie generacji III, harmonizacji procedur i metod itp. Termin składania propozycji upływa 28 listopada 2014 r. o godzinie 17.00 czasu brukselskiego. Oficjalne ogłoszenie można znaleźć na stronie: http://www.nugenia.org

Kraje

Belgia