Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Popularyzowanie pozytywnego oddziaływania żywienia na zdrowie

Zadanie postawione przed dofinansowanym ze środków unijnych projektem BIOCLAIMS polega na ustaleniu nowych sposobów potwierdzania korzystnego oddziaływania żywności, co może pomóc przedsiębiorstwom spożywczym formułować pozytywne oświadczenia zdrowotne.

Spożywanie wartościowej żywności ma kluczowe znaczenie dla zdrowego życia. Aby dokonywać świadomych wyborów, konsumenci potrzebują informacji na temat tego, co kupują. Do tej pory główny nacisk kładziono na przestrzeganie konsumentów przed negatywnymi skutkami zbyt dużej ilości tłuszczu, cukru i soli w diecie, a mniej uwagi poświęcano popularyzowaniu funkcjonalnych właściwości rozmaitych substancji odżywczych. Informowanie o prozdrowotnym działaniu produktów nastręcza więc przedsiębiorstwom trudności. Projekt BIOCLAIMS wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu poprzez rozpoznawanie nowych pozytywnych biomarkerów – wskaźników dobroczynnych skutków biologicznych, takich jak niższe ciśnienie krwi – które mogłyby zostać wykorzystane do pomiaru wpływu odżywiania na zdrowie. Dzięki nim przedsiębiorstwa spożywcze mogłyby formułować nowe pozytywne oświadczenia zdrowotne i stosownie reklamować swoje produkty, a także dostarczać konsumentom przejrzyste i zrozumiałe informacje o wartości odżywczej. Projekt niesie więc potencjalnie ważne następstwa społeczno-gospodarcze. Zainteresowanie prozdrowotną żywnością funkcjonalną nieustannie rośnie, a konsumenci dysponują coraz większą wiedzą o żywieniu. Jednocześnie obciążenie chorobami powiązanymi ze złym odżywianiem nadal wyraźnie dokucza europejskim systemom opieki zdrowotnej. Zła dieta, nadwaga i otyłość mają istotny udział w zapadalności na choroby niezakaźne, między innymi choroby układu sercowo-naczyniowego i nowotwory – dwóch głównych zabójców w regionie. Punktem wyjścia tego projektu było przyjrzenie się biomarkerom z innej perspektywy. Większość przyjętych biomarkerów mierzy zazwyczaj negatywne skutki, takie jak choroba czy uszkodzenie tkanek w przeciwieństwie do poprawy zdrowia. Zadanie BIOCLAIMS polega na opracowaniu nowych „biomarkerów zdrowia” poprzez ilościowe ujęcie mechanizmów biologicznych niezbędnych do utrzymania stabilnego stanu zdrowia (to jest homeostazy). Mechanizmy te bada się na podstawie serii interwencji żywieniowych na modelach zwierzęcych i na modelu człowieka. Uwzględniono także różnice płci. Wynikiem końcowym będą serie pomiarów, które zostaną poddane kompletnej ewaluacji pod kątem praktycznego zastosowania w żywieniu człowieka. Projekt toruje także drogę w kierunku spersonalizowanego żywienia. Nutrigenomika – podstawa projektu BIOCLAIMS – łącząca badanie odżywiania z genetyką może zrewolucjonizować nasze pojmowanie zależności żywienie-zdrowie. Dzięki temu porady dietetyczne można by dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Spersonalizowane porady dietetyczne mogłyby skuteczniej modulować zachowania żywieniowe aniżeli standardowe, uniwersalne podejście, odmieniając nasz stosunek do spożywanej żywności. Testy już są w toku. Suplementy zawierające związki fitochemiczne (naturalnie występujące w roślinach), takie jak sulforafan i kwercetyna, przechodzą testy pod kątem potencjalnego obniżania ryzyka rozwoju cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego w ramach nowych badań prowadzonych na Uniwersytecie w Warwick. Naukowcy odkryli, że sulforafan i kwercetyna pochodzenia roślinnego potrafią stymulować białko kontrolujące ekspresję komórkową wielu genów ochronnych w organizmie. W projekcie BIOCLAIMS biorą udział naukowcy z 11 instytucji z siedmiu krajów europejskich. Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2010 r. ma być realizowane do 2015 r. Więcej informacji: BIOCLAIMS http://bioclaims.uib.eu/

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły