Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: plaster przypominający skórę do monitorowania stanu zdrowia

Naukowcy opracowali wyrób podobny do skóry, który można nosić cały dzień w celu monitorowania stanu zdrowia.

Umieszczony na skórze ultracienki i elastyczny wyrób fotoniczny przypominający skórę, inaczej epidermalny, może ujawnić zmiany w kondycji serca. Plaster o powierzchni pięciu centymetrów kwadratowych został wykonany z 3 600 niewielkich, termochromowych ciekłych kryształów, które zmieniają kolor pod wpływem temperatury. Magazyn »Science« donosi, że czujniki obrazowania i algorytmy komputerowe transponują układ kolorów na profil temperaturowy i raport o stanie zdrowia. Jak czytamy: „Plastry, które można nosić całą dobę przez siedem dni w tygodniu, mogą zapewnić całodobowy monitoring stanu zdrowia zagrożonych pacjentów”. Opracowany przez Uniwersytet Northwestern i Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign wyrób będzie w stanie zaalarmować noszącą go osobę o niedomaganiu sercowo-naczyniowym, a nawet – jak relacjonuje »Science Daily« – o konieczności nałożenia na skórę kosmetyku nawilżającego. Tymczasem »Medical Daily« informuje, że plaster jest elastyczny, trwały i można go nosić bez przerwy – dzięki czemu, jak utrzymują naukowcy, nadaje się doskonale do bezprzewodowego monitoringu stanu zdrowia. Yonggang Huang z Uniwersytetu Northwestern, jeden ze starszych pracowników naukowych w zespole, opowiedział »Science Daily« o prowadzonych pracach badawczych. „Nasz wyrób jest niewidoczny pod względem mechanicznym – ultracienki i komfortowy – tak jak sama skóra. […] Firmy kosmetyczne na przykład mogłyby być zainteresowane możliwością mierzenia stopnia suchości skóry w przenośny i nieinwazyjny sposób. To pierwszy tego typu wyrób”. Yihui Zhang, główny współautor raportu i adiunkt ds. prac badawczych na Uniwersytecie Northwestern, dodaje: „Wyrób jest niezwykle praktyczny – kiedy skóra rozciąga się, ściąga czy skręca, to podąża za nią rozciągając się, ściągając i skręcając”. Ciekłe kryształy w liczbie 3 600 zapewniają submilimetrową rozdzielczość przestrzenną, porównywalną z technologią podczerwieni, z której korzystają obecnie szpitale. Nadto, jak podaje »Science Daily«, nowy produkt jest tańszy i wygodniejszy w noszeniu. Szczegóły prac badawczych opisano w artykule „Epidermal Photonic Devices for Quantitative Imaging of Temperature and Thermal Transport Characteristics of the Skin” (Epidermalne wyroby fotoniczne do ilościowego obrazowania parametrów temperatury i transportu cieplnego skóry), który został opublikowany przez »Nature Communications« w zeszłym tygodniu. Plaster nadal znajduje się na etapie testów laboratoryjnych. Według »Medical Daily« potrzebne będą dalsze badania, aby dopracować szczegóły, takie jak sposób uzyskiwania odpowiednich danych przez użytkownika. »Science Daily« zauważa, że choć w raporcie zaprezentowano technologię i jej rolę w podstawowej opiece zdrowotnej, to potrzebne są dodatkowe testy przed wprowadzeniem wyrobu do użytku. Więcej informacji: http://www.nature.com/ncomms/2014/140919/ncomms5938/full/ncomms5938.html

Kraje

Stany Zjednoczone