Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Biznes kluczem do zrównoważonej gospodarki wodnej

Współfinansowany ze środków UE LIFE+ projekt Investing in Water doprowadza do przyjęcia rozwiązań pozwalających zaoszczędzić około 141 milionów litrów wody rocznie przez przedsiębiorstwa na Malcie.

Historia Malty została ukształtowana przez morze, ale o przyszłości tej śródziemnomorskiej wyspy może zdecydować zrównoważenie zaopatrzenia w słodką wodę. Ten kraj jest jednym z najsuchszych na świecie, a te niewielkie zasoby naturalnej wody słodkiej, które posiada, znajdują się w podziemnych warstwach wodonośnych i uzupełniają się tylko po opadach deszczu. Z tego właśnie względu dofinansowany ze środków unijnego programu LIFE+ projekt INVESTING IN WATER ma tak istotne znaczenie. W kierowaną przez Malta Business Bureau (MBB) inicjatywę zaangażowało się ponad 130 przedsiębiorstw wdrażających najlepsze praktyki oszczędzania wody. Ogłoszono niedawno, że zajęła drugie miejsce w kategorii „Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i podnoszenia efektywności gospodarowania zasobami” tegorocznych Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie Malcie długofalowego zrównoważenia. Faktem jest, że naturalne zasoby wyspy nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania. Zużycie wody na Malcie jest skromnie szacowane na około 65 mln metrów sześciennych rocznie, a dostępnych zasobów wód podziemnych jest zaledwie 23 mln metrów sześciennych. Zważywszy na tę sytuację efektywna i wydajna gospodarka wodna musi stać się absolutnym priorytetem. Realizacja projektu rozpoczęła się wraz z początkiem 2012 r. od przeprowadzenia serii audytów wodnych w około 40 przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Audyty wskazały, gdzie można poczynić oszczędności wody. Opracowane od tamtej pory rozwiązania zostały opublikowane w formie broszury, która jest rozprowadzana wśród przedsiębiorców i hotelarzy na Malcie oraz dostępna bezpłatnie w witrynie projektu. Kolejnym, kluczowym atutem inicjatywy jest oferowanie indywidualnym przedsiębiorcom konsultacji w zakresie ustalenia możliwych rozwiązań oszczędzających wodę. Projekt, zakończony w marcu 2014 r., doprowadził do podjęcia przez przedsiębiorstwa na całej wyspie działań oszczędzających wodę, które – jak się szacuje – przyniosą oszczędności rzędu 141 mln litrów wody rocznie. Dzięki temu przedsiębiorcy zredukują swoje koszty operacyjne, wywierając jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko. Dyrektor generalny MBB, Joe Tanti, wyraził uznanie dla przedsiębiorców maltańskich za działania na rzecz zrównoważenia środowiskowego. Jednym z przykładów dobrych praktyk może być zobowiązanie banku APS Bank do zrównoważonego rozwoju w swojej nowej siedzibie głównej. Bank postanowił zainwestować w holistyczny program ochrony wody na miejscu, obniżając koszty operacyjne i przyczyniając się do ochrony skąpych zasobów krajowych. Podobnie hotel Hilton uruchomił oczyszczalnię ścieków. Waga i praktyczność INVESTING IN WATER to kluczowe czynniki, które zadecydowały o uznaniu, jakie projekt zyskał w tegorocznej edycji Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości. Projekt otrzymał nagrodę za drugie miejsce w kategorii podnoszenie efektywności gospodarowania zasobami w uznaniu za politykę i inicjatywy mające ułatwić MŚP dostęp do rynków wtórnych i przyczynić się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami, na przykład poprzez rozwój umiejętności ekologicznych i kojarzenie podmiotów oraz finansowanie. Projekt INVESTING IN WATER otrzymał 50% dofinansowania z unijnego programu LIFE+, a głównym podmiotem współfinansującym był rząd Malty. Więcej informacji: http://www.investinginwater.org/

Kraje

Malta

Powiązane artykuły