Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CORDIS Express: Druk 3D zmieni świat

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest wiadomościom, wydarzeniom i prowadzonym projektom badawczym powiązanym z rewolucją druku 3D.

Niemal każdego dnia odkrywamy nowe zastosowanie druku 3D. Widzieliśmy drukowane w 3D części ciała i broń palną, a w tym tygodniu przedsiębiorstwo Local Motors zaprezentowało światową premierę samochodu 3D, który ostatecznie będzie można pobrać i wydrukować samodzielnie! Kiedyś fascynująca nisza, druk 3D – nazywany także wytwarzaniem addytywnym – teraz wkroczył na rynek konsumencki elektroniki w rozsądnych i przystępnych cenach. Duże drukarki 3D również znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle produkcyjnym do wytwarzania większych przedmiotów w produkcji masowej. Jest to swego rodzaju rewolucja. Na platformie FUTURIUM Komisji Europejskiej możemy przeczytać, że druk 3D i produkcja cyfrowa zmienią świat na skalę podobną, a nawet większą niż ta, jaka miała miejsce w ciągu ostatniej dekady w przypadku sieci WWW. Spróbujmy to sobie wyobrazić! Jak to możliwe, że wpływ będzie tak ogromny? Dzięki obniżeniu kosztów pracy w produkcji do niemal zera, druk 3D całkowicie odmieni istniejący, międzynarodowy podział pracy. Konsekwencje będą daleko idące – zdolności produkcyjne zostaną zrównoważone między krajami azjatyckimi a zachodnimi. Redukcji ulegną też koszty logistyki, co wywrze istotny wpływ na branżę kontenerową, a także na ślad węglowy tego sektora. Masowa produkcja zostanie także zastąpiona masową personalizacją. Tak radykalne zmiany pociągną za sobą nieuchronnie poważne wyzwania w kontekście społeczeństwa, polityki i innowacji. Strategie polityki przemysłowej i badawczej, między innymi w obszarze IPR, patentów i norm, będą musiały zmierzyć się z nową rzeczywistością. Zważywszy na fakt, że wiele tradycyjnych miejsc pracy stanie się zbędnych, systemy edukacji i rynki pracy również będą musiały odpowiedzieć na nowe potrzeby. Zaobserwujemy także zapotrzebowanie na nowe materiały potrzebne do druku coraz bardziej złożonych towarów, w tym nanotechnologii i biomateriałów modyfikowanych genetycznie. W tym wydaniu CORDIS Express przyglądamy się wiadomościom, wydarzeniom i prowadzonym projektom badawczym powiązanym z rewolucją druku 3D. - Meet Poppy, the 3-D printed robot set to inspire innovation in classrooms (w języku angielskim) - Table-top 3D laser printer opens door to new world of small-scale innovation (w języku angielskim) - Najlepsi wynalazcy uhonorowani nagrodą Europejski Wynalazca 2014 - 3D food printing technology to help people with chewing difficulties (w języku angielskim) - The next generation of 3D printers (w języku angielskim) - 3D Printer for Silicon MEMS & NEMS (w języku angielskim) - Advanced Materials World Congress 2015, Sweden (w języku angielskim) - Manufacturing Performance Days, 8 - 10 June 2015, Tampere, Finland (w języku angielskim)

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły