Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Jasna komunikacja to klucz do sukcesu spersonalizowanego odżywiania

Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu wykazali, że konsumenci otrzymujący jasne informacje nt. wartości odżywczej są bardziej otwarci na spersonalizowane odżywianie.

Opublikowane niedawno wyniki sondażu sugerują, że podawanie jasnych i zrozumiałych informacji na temat potencjalnych korzyści spersonalizowanego odżywiania zwiększa szanse na zaakceptowanie i przyjęcie tej koncepcji przez konsumentów. Dofinansowani ze środków unijnych naukowcy są przekonani, że może się ona przełożyć na poprawę zdrowia publicznego. Sondaż został przeprowadzony w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu FOOD4ME, w toku którego prowadzone są od 2011 r. badania nad potencjałem nutrigenomiki w zapewnianiu obywatelom UE pozytywnych efektów zdrowotnych. Nutrigenomika łączy badania nad żywieniem i genetyką, stawiając sobie za cel lepsze poznanie różnych sposobów reagowania ludzi na żywność w zależności od ich garnituru genetycznego. Najnowszy sondaż miał formę kwestionariusza i objął ponad 9 000 respondentów z dziewięciu krajów europejskich (Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia i Zjednoczone Królestwo). Wyniki pokazały, że jeżeli respondenci rozumieli korzyści wynikające ze spersonalizowanego odżywiania, wówczas byli bardziej przychylnie ustosunkowani do przyjmowania tej koncepcji. Sondaż pokazał także, iż respondenci o większej wiedzy na temat odżywiania – zainteresowani wartością odżywczą żywności – prezentowali ogólnie bardziej aprobującą postawę wobec nutrigenomiki. Wyniki ze wszystkich dziewięciu krajów były spójne. Projekt FOOD4ME jest o tyle ważny, że zapowiedź spersonalizowanego odżywiania nie okazała się nośna komercyjnie. Trudności sprawia także dopasowywanie zaleceń dietetycznych do profili genetycznych. Z tych właśnie względów projekt, który otrzymał niemal 9 mln EUR dofinansowania z budżetu UE, zgromadził międzynarodową grupę ekspertów, aby zbadać aktualny stan wiedzy o spersonalizowanym odżywianiu i przeanalizować najlepsze sposoby stosowania zindywidualizowanych zaleceń dietetycznych. Prace nad projektem oparły się na założeniu, że wszyscy nieco się różnimy pod względem genetycznym. To właśnie te drobne różnice decydują o naszej odmienności. Mogą one zadecydować zarówno o wpływie składników odżywczych na nasz organizm, jak i o trawieniu spożywanej żywności. To jedno z wyjaśnień na przykład powodu, dla którego niektóre osoby mają kłopot z utrzymaniem wagi, a inne pochłaniają ogromne ilości wysokoenergetycznej żywności bez wydawałoby się jakichkolwiek negatywnych skutków. Spersonalizowane odżywianie polega na zbilansowaniu składników odżywczych z genami i zrozumieniu, że każdy z nas ma jedyne w swoim rodzaju wymagania dietetyczne. To dwutorowa zależność: składniki odżywcze, które spożywamy mogą wpływać na sposób ekspresji naszych genów, podczas gdy geny oddziałują na sposób, w jaki nasz organizm reaguje na składniki odżywcze. Ostatecznym celem naukowców pracujących nad projektem FOOD4ME jest zatem rozwikłanie tej złożonej interakcji między składnikami odżywczymi a genami. Kolejnym etapem będzie opracowanie zindywidualizowanych diet, uzupełniających unikatowy profil genetyczny danej osoby. To może doprowadzić nie tylko do zoptymalizowania stanu zdrowia tej osoby, ale też – przy wystarczającym upowszechnieniu – do zapobieżenia takim schorzeniom jak otyłość, cukrzyca typu 2, choroba układu krążenia, nowotwory czy niedożywienie. Prace nad projektem mają się zakończyć w marcu 2015 r. Więcej informacji: FOOD4ME http://www.food4me.org/

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły