Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Systemy wczesnego ostrzegania sposobem na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

Systemy wczesnego ostrzegania, które poszerzają „strefę bezpieczeństwa”, mogą poprawić ochronę naszej kluczowej infrastruktury przed intruzami.

Codziennie używamy energii dostarczanej przez elektrownie, korzystamy ze stacji i portów lotniczych, czerpiemy wodę ze zbiorników – wszystkie te obiekty określane są mianem infrastruktury krytycznej. W ramach dofinansowanego ze środków UE projektu ARGOS powstają systemy wczesnego ostrzegania w celu poprawy bezpieczeństwa. Innowacyjne podejście przyjęte w projekcie poszerza „strefę bezpieczeństwa”, umożliwiając administratorom odbieranie sygnałów ostrzegawczych niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. Partnerzy projektu przygotowali trójwymiarowy film wideo, aby pokazać, w jaki sposób ich prace badawcze mogą przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony kluczowej infrastruktury przed intruzami. Symulacja zamieszczona w portalu YouTube, prezentuje wypracowany w toku projektu system, który wykorzystuje złożone techniki do obliczania czynników ryzyka identyfikowanych przez czujniki poza granicami obiektów. Eksploracja danych, fuzja danych i tzw. silniki regułowe – na tych technikach partnerzy ARGOS, który to akronim oznacza „zaawansowana ochrona budynków o znaczeniu krytycznym przez restrukturyzację systemów wyprzedzających”, oparli innowacyjny system wczesnego ostrzegania, powiadamiający administratorów o potencjalnym zagrożeniu. Silniki regułowe umożliwiają administratorom „uczenie” systemu, które alarmy są prawdziwe, przez co systemy „gromadzą wiedzę” i nabierają z czasem coraz większej sprawności. Dzięki najnowocześniejszej technologii informatycznej i analityce, system nie wzbudza fałszywych alarmów, co oznacza, że osoby monitorujące system ostrzegania wiedzą, że nie wysyła on fałszywie pozytywnych sygnałów, jak np. w przypadku przechodzenia dzikich zwierząt. Reagować mogą administratorzy na miejscu lub ci, którzy zarządzają obiektami zdalnie. Równolegle do tworzenia technologii zdolnej do oceny realnego ryzyka, ARGOS koncentruje się także na rozwiązaniach o niskim zapotrzebowaniu na energię, umożliwiających funkcjonowanie systemu nawet w takich środowiskach, w których energia nie zawsze jest dostępna. Naukowcom udało się to osiągnąć za pomocą energooszczędnych algorytmów, komunikacji o niskim zapotrzebowaniu na energię i samozasilających się sieci czujników. Czujniki wideo są wyposażone w tryb automatycznego uśpienia, a mikroelektronika została zoptymalizowana pod kątem energooszczędności. Łącząc wszystkie wyżej wymienione elementy, naukowcy stworzyli system do ochrony kluczowych obiektów, które mogą rozpościerać się nawet na setkach kilometrów, gdzie nie ma pracowników ochrony. Technologia może także znaleźć zastosowanie w przypadku obiektów hydroelektrycznych I portowych do zapobiegania atakom z morza oraz chronienia statków handlowych w portach. Rurociągi, instalacje energetyczne I reaktory jądrowe również skorzystają na nowej technologii. Ponadto system ARGOS może być stosowany do wykrywania zagrożeń w powietrzu. Czujniki infradźwiękowe potrafią wykryć kierunek poruszania się statków powietrznych, a kamery na podczerwień I skanery laserowe zostały dostrojone w taki sposób, aby podawać pewne dane w warunkach zamglenia I w nocy. Projekt, którego realizacja trwa od początku 2014 r. do końca 2015 r., otrzymał 3,5 mln EUR dofinansowania z budżetu 7PR. Więcej informacji: ARGOS http://www.argos-project.eu/

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły