European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Współpraca w zakresie zaawansowanych technologii: sposób na skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa transportu

Celem projektu SECUR-ED jest opracowanie nowych narzędzi umożliwiających realną integrację monitoringu bezpieczeństwa, a przez to zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa pasażerów.

Monitorowanie węzłów transportowych, takich jak dworce kolejowe, może sprawiać nie lada trudności służbom bezpieczeństwa. Ludzie nieustannie się przemieszczają, odjazdy i przyjazdy następują jedne po drugich, tak więc dostrzeżenie potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw można przyrównać do szukania igły w stogu siana. Co więcej, systemy bezpieczeństwa na dworcach kolejowych najczęściej są autonomiczne, co oznacza, że nie mają łączności z innymi węzłami transportowymi, a nawet z służbami bezpieczeństwa. To może wręcz uniemożliwić podjęcie skoordynowanego działania w razie nagłego wypadku. Zakrojony na szeroką skalę i dofinansowany ze środków unijnych projektu SECUR-ED – który ma się zakończyć we wrześniu 2014 r. – ma tę sytuację zmienić poprzez wprowadzenie nowych narzędzi, zapewniających realnie zintegrowany monitoring i dzięki temu wyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów. Projekt SECUR-ED, skupiający 39 partnerów i dysponujący budżetem w wysokości 40,2 mln EUR – w tym wkład UE w kwocie 25,5 mln EUR – jest jednym z największych i najbardziej ambitnych demonstracyjnych przedsięwzięć w europejskich badaniach nad bezpieczeństwem. Prace nad projektem rozpoczęły się od zidentyfikowania możliwych sposobów dzielenia się informacjami w sytuacjach kryzysowych przez służby bezpieczeństwa w całym mieście. Dane zgromadzone na etapie początkowym umożliwiły następnie opracowanie nowych, innowacyjnych narzędzi do urzeczywistnienia ściślejszej współpracy. Jednym z takich narzędzi jest nowa tabela dotykowa, za pomocą której uczestnicy mogą wybierać dane i wysyłać je do partnerów w celu przeprowadzenia wspólnej oceny danej sytuacji. Partnerzy projektu SECUR-ED zajmują się także poprawą współpracy między miastami i przeprowadzają serie demonstracji w celu ocenienia wykonalności i skuteczności łączenia sieci tras kolejowych w Berlinie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. W jednym z takich testów na przykład „osoba postronna” zasnęła w magazynie kolejowym w Mediolanie, co pracownicy centrum kontroli byli w stanie wykryć za pomocą kamery reagującej na ciepło i kamery o zmiennoogniskowym obiektywie. W ramach demonstracji potencjalnej współpracy w całym mieście, naukowcy przesłali w Madrycie zdjęcie podejrzanej osoby do miejskich autobusów. Kamery w autobusach były wówczas w stanie porównać twarze wsiadających pasażerów z otrzymanym zdjęciem. W razie zgodności, system wysyłał automatyczny komunikat do kierowcy autobusu i centrum kontroli. W Paryżu demonstracja miała na celu ewaluację skuteczności nowej technologii w zapobieganiu różnym atakom – z użyciem materiałów wybuchowych, toksycznych/chemicznych i radioaktywnych – a sieć i systemy IT były oceniane pod kątem podatności na ataki cybernetyczne. Ostatecznie projekt może znacząco podnieść bezpieczeństwo transportu masowego za pomocą unowocześnionej i ukierunkowanej technologii nadzoru i ułatwienia dużo bliższej współpracy partnerów z całej Europy. Sukces demonstracji istotnie pokazał, że współpraca transgraniczna może być skutecznym sposobem osiągania wyników. A to dopiero początek. Grupa średniej wielkości miast wykorzysta teraz badania do oceny zagrożeń u siebie i zaprojektowania własnych rozwiązań na podstawie dostosowanych demonstracji. Na 17 września w Brukseli zaplanowano konferencję zamykającą projekt SECUR-ED. Ponadto projekt zostanie zaprezentowany w dniach 16-18 września na konferencji „Future Security 2014” w Berlinie, poświęconej badaniom nad bezpieczeństwem. Więcej informacji: SECUR-ED www.secur-ed.eu Karta informacji o projekcie: http://www.cordis.europa.eu/project/rcn/98621_pl.html

Kraje

Francja

Powiązane artykuły