Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Oświetlanie drogi do energooszczędnej Europy

Dofinansowani ze środków UE naukowcy opracowują nowoczesne i energooszczędne moduły oświetleniowe, które są w stanie jednolicie oświetlić duże przestrzenie.

Ekologiczne alternatywy dla tradycyjnych źródeł oświetlenia – jak żarówki LED – są coraz powszechniej stosowane w domach i biurach ze względu na wysoką efektywność i długą żywotność. Natomiast ich zastosowanie do oświetlania obiektów architektonicznych i dużych przestrzeni publicznych jest jak dotąd ograniczone. Kluczowe powody ku temu to między innymi zauważalny spadek natężenia i mocy światła oraz niejednorodność na większych przestrzeniach. Aby przezwyciężyć te problemy, partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu LASSIE, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2014 r., opracowują innowacyjne i tanie moduły oświetlenia półprzewodnikowego (SSL) do dużych przestrzeni, które mają zapewnić wysoką efektywność i jakość. Unia Europejska dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu używania żarowych źródeł światła do roku 2020, a to otwiera realne perspektywy rynkowe przed energooszczędnymi rozwiązaniami w oświetleniu. SSL opiera się na półprzewodnikowych diodach elektroluminescencyjnych (LED), ale także na organicznych (OLED) i polimerowych (PLED), służących jako źródło światła, a nie na żarniku (jak w przypadku żarówek fluorescencyjnych). W porównaniu do oświetlenia żarowego, SSL wytwarza widzialne światło przy ograniczonej produkcji ciepła i niższym rozproszeniu energii. Co więcej typowo niska masa półprzewodnikowego oświetlenia elektronicznego zapewnia wyższą odporność na wstrząsy i wibracje w porównaniu do kruchych, szklanych rurek/żarówek oraz długich i cienkich włókien żarowych. Wyeliminowane zostaje także odparowywanie włókna, wydłużając potencjalnie okres eksploatacji urządzenia oświetleniowego. To oznacza niewiarygodną efektywność SSL, które jawi się jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego oświetlenia. Żarówki LED nie zawierają rtęci, charakteryzują się długą żywotnością i – szeroko rozpowszechnione – pozwolą Europie osiągnąć znaczące oszczędności energii. Przechodząc na oświetlenie LED, Europa mogłaby obniżyć aż o 50% emisje dwutlenku węgla pochodzące ze zużycia energii elektrycznej w ciągu zaledwie 20 lat. W czasie kolejnych dwóch lat partnerzy projektu LASSIE, który otrzymał dofinansowanie unijne w łącznej wysokości 3,15 mln EUR, przeprowadzą próby nowych modułów oświetleniowych łączących struktury zarządzania światłem z nowymi, zmieniającymi kolor powłokami, które zwierają wysoce wydajne i niezawodne organiczne barwniki fluorescencyjne. Montaż obejmie także czipy LED i czujniki multispektralne do inteligentnej detekcji kolorów. Partnerzy projektu zajmują się w szczególności standardowymi rozmiarami modułów, z których korzystają profesjonaliści sektora oświetleniowego, aby w ten sposób zadbać o szybkie przyjmowanie się inteligentnych rozwiązań LED. Efektem końcowym będzie gama opłacalnych, tanich i energooszczędnych, architektonicznych modułów oświetleniowych, które łączą efektywność i długi okres eksploatacji LED z elastycznością powłok o zmiennych kolorach. Zespół jest przekonany, że jakość oświetlenia będzie w stanie dorównać każdemu rozwiązaniu dostępnemu obecnie na rynku. Projekt LASSIE radykalnie zwiększy penetrację rynku przez LED i inne innowacje SSL, a także wesprze szybkie przyjmowanie się nowych modułów oświetleniowych SSL. Prace nad projektem mają się zakończyć w grudniu 2016 r. Więcej informacji: LASSIE http://lassie-fp7.eu/

Kraje

Szwajcaria

Powiązane artykuły