Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Poprawa leczenia onkologicznego dzięki lepszym technologiom obrazowania

Pierwsze spotkanie techniczne partnerów projektu dofinansowanego ze środków UE, który ma poprawić wskaźnik usuwania guzów nowotworowych, odbyło się niedawno w Brukseli.

Począwszy od stycznia 2014 r. partnerzy projektu HELICOID opracowują technologie obrazowania hiperspektralnego, potrafiące odróżnić tkanki zdrowe od chorych. Spotkanie, które odbyło się w lutym 2015 r. w Brukseli, umożliwiło partnerom omówienie poczynionych postępów. Obrazowanie hiperspektralne – znane jako spektroskopia obrazowa – działa na zasadzie generowania wielowymiarowych obrazów za pomocą czujników optycznych. Ta technika obrazowania dostarcza naukowcom i personelowi medycznemu znacznie bardziej szczegółowych informacji niż tradycyjne techniki obrazowania, wspomagając w ten sposób usuwanie guzów. Jednym z obszarów, którym naukowcy HELICOID są w szczególności zainteresowani, są guzy mózgu, które bardziej niż jakikolwiek inny rodzaj nowotworów, mogą przypominać prawidłową tkankę otaczającą. To powoduje, że identyfikacja i operacja guzów mózgu jest niezwykle trudna. W konsekwencji, mimo iż złośliwe, pierwotne guzy mózgu plasują się na 13. miejscu listy najczęstszych postaci nowotworów wśród dorosłych, zajmują już 5. miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonu z powodu nowotworów wśród osób poniżej 65. roku życia ze względu na słabą diagnostykę. Co więcej są 2. najczęstszym typem nowotworów i najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów wśród dzieci. Na spotkaniu w Brukseli przedstawione zostały informacje o aktualnych osiągnięciach projektu. W listopadzie pierwszy prototyp systemu hiperspektralnego HELICOID został ukończony w planowanym terminie. System został teraz wprowadzony do konsorcjum szpitali i powinien zacząć dostarczać zespołom zbiory danych hiperspektralnych w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Uruchomiona została także witryna projektu. Ma spełniać dwie kluczowe role: być źródłem użytecznych i dostępnych informacji o projekcie dla społeczeństwa i społeczności naukowej oraz zapewnić partnerom projektu wygodny sposób wymiany najważniejszych informacji. Te działania umożliwiły konsorcjum HELICOID podjęcie ambitnego zadania wykrywania nowotworów mózgu. W opracowaniu jest model oddziaływania nowotworu na sygnaturę hiperspektralną na podstawie sygnatur hiperspektralnych tkanek zdrowych i nowotworowych. Ta technika pomoże chirurgom dokładnie lokalizować tkanki do usunięcia. Inne typy nowotworów już niedługo zostaną poddane analizie, między innymi nowotwory płuc i piersi. To dwa najbardziej rozpowszechnione nowotwory na świecie. W związku z tym, że nowotwór skutkuje zmianą fizjologii komórek, partnerzy projektu HELICOID wykryją ją jako zmianę sygnatury hiperspektralnej. Zespół podejmie próbę ustalenia, czy istnieje jakiś schemat, który można zidentyfikować jako hiperspektralną sygnaturę nowotworową. Ponadto zostanie opracowany wysoko wydajny sprzęt i oprogramowanie na potrzeby rozpoznawania tkanek nowotworowych w czasie rzeczywistym. Projekt HELICOID może potencjalnie przynieść przełom w wykrywaniu nowotworów. Obecnie głównym narzędziem do odróżniania tkanek prawidłowych od złośliwych jest ludzkie oko. Opracowano inne techniki, ale żadna nie sprawdziła się w niezawodnym odróżnianiu tkanek. Dzięki precyzyjnemu wskazywaniu krawędzi tkanki złośliwej w czasie rzeczywistym, obrazowanie hiperspektralne może przyspieszyć diagnostykę i interwencje chirurgiczne, ratując w ten sposób życie. Prace nad projektem HELICOID mają się zakończyć w grudniu 2016 r. Więcej informacji: HELICOID http://www.helicoid.eu/

Kraje

Hiszpania