CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Walka z chorobami za pomocą szczepionek

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest tylko niektórym z prowadzonych właśnie i dofinansowanych ze środków UE prac badawczych nad szczepionkami.

W ciągu ostatnich miesięcy szczepienia wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczepionki przeciw odrze stały się przedmiotem gorącej debaty. W następstwie czterech w tym roku wybuchów epidemii w USA, komentatorzy twierdzą, że winą należy obarczyć mity dotyczące szczepionek skojarzonych przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). Tymczasem w Europie, mimo obserwowanego wzrostu wyszczepialności przeciw odrze i spadku liczby przypadków tej choroby, w niektórych krajach jesteśmy świadkami obniżania się odsetka wyszczepień ochronnych. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przypisuje ten stan rzeczy między innymi rosnącej nieufności w stosunku do szczepionek. Poza wspieraniem nas w opanowaniu odry, świnki i różyczki, szczepionki opracowywane w ciągu ostatnich 200 lat umożliwiły nam wyeliminowanie ospy, a wraz z antytoksynami chronią nas przed wścieklizną, błonicą, tężcem, wąglikiem, cholerą, dżumą, durem brzusznym, gruźlicą i polio. »Vaccines Europe« informuje, że na dzień dzisiejszy opracowywanie szczepionek to złożony i żmudny proces. Zanim szczepionka otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, przechodzi długi i rygorystyczny proces badań, a następnie wiele lat testów z udziałem większej liczby osób niż w przypadku testowania leków. Po próbach przedklinicznych i klinicznych, najbardziej obiecujący kandydaci na szczepionki są kwalifikowani do prób obejmujących od 3 000 do 50 000 badanych. Zespoły badawcze z całego świata mają nadzieję dołączyć między innymi HIV i malarię do listy chorób skutecznie wyeliminowanych za pomocą szczepień. Dofinansowani ze środków UE naukowcy prowadzą intensywne prace nad tymi i innymi chorobami, mając nadzieję wnieść wkład w opracowanie szczepionek. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest tylko niektórym z tych przedsięwzięć badawczych. - Walka z Parkinsonem za pomocą celowanych szczepionek terapeutycznych - Wyznaczanie trendów w nauce: Poszukiwanie skutecznych leków i szczepionek przeciw Eboli - Nowa ofensywa przeciwko HIV - The T cell immune response against latent infection with Mycobacterium tuberculosis (w języku angielskim)

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły