Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Jak technologia kosmiczna i sensoryczna może pomóc zwiększyć produkcję ryżu

Dofinansowani ze środków UE naukowcy opracowują nowoczesne metody monitorowania upraw ryżu, aby zwiększać plony i rozwijać zrównoważone rolnictwo.

Nowe sposoby monitorowania upraw ryżu mogą zapewnić plantatorom cenne informacje – w tym wczesne ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach – umożliwiając precyzyjniejsze prognozowanie zbiorów. To jeden z głównych celów dofinansowanego ze środków UE projektu ERMES, którego pierwsze, doroczne spotkanie ma się odbyć w dniach 26-27 marca 2015 r. Wydarzenie, które odbędzie się w hiszpańskiej Walencji, umożliwi partnerom ERMES z Grecji, Hiszpanii, Szwajcarii i Włoch omówienie postępów nad opracowywaniem nowoczesnych metod monitorowania upraw. Partnerzy projektu mają zamiar skompilować dane satelitarne i sensoryczne za pomocą zaawansowanych, inteligentnych aplikacji i technologii. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do opracowania dwóch nowych serwisów mających udoskonalić produkcję roślinną w Europie. Obydwa produkty zostaną rozprowadzone wśród lokalnych i regionalnych użytkowników za pośrednictwem dwóch serwisów internetowych: LRS (Lokalny Serwis Ryżowy) oraz RRS (Regionalny Serwis Ryżowy). LRS będzie skierowany do rolników i sektora usług rolniczych. Będzie dostarczać informacji o wartości dodanej, dotyczących zmienności plonów, powiadomień o zagrożeniach oraz o zniszczeniach upraw w ramach danego gospodarstwa. Serwis pomoże rolnikom planować, gdzie wykonać oprysk pestycydami, jakie odmiany ryżu będą się najlepiej rozwijać i jakie części pola mogą wymagać nawożenia. Aby pomóc w gromadzeniu tego typu informacji, opracowywane są zindywidualizowane, inteligentne aplikacje na telefony komórkowe i/lub tablety. Dzięki tym aplikacjom, rolnicy i pracownicy polowi będą mogli zbierać dane i wprowadzać je automatycznie do bazy danych ERMES. Ponadto będą także w stanie przesyłać geotagowane wiadomości i zdjęcia wraz z informacjami o konkretnych warunkach polowych. Natomiast serwis RRS będzie wyspecjalizowanym zasobem do agromonitoringu na potrzeby mapowania upraw, szacowania plonów i prognozowania zagrożeń. Informacje mają być w zamyśle wykorzystywane przez ekspertów władz regionalnych w celu wspomagania na przykład opracowywania elektronicznych biuletynów poświęconych zagrożeniom upraw ryżu i prognozom plonów. Operatorzy regionalni będą mogli za pośrednictwem serwisu otrzymywać, wizualizować i analizować informacje w skali regionu. Do udziału w testach wybrano trzy kraje śródziemnomorskie, które odpowiadają za 85% łącznej produkcji ryżu w Europie: Włochy (51,9%), Hiszpania (25,4%) i Grecja (7,0%). Lokalni rolnicy dostarczą niezbędnych informacji z terenu i będą pełnić rolę testerów w ciągu całego projektu, którego realizację przewidziano na lata 2014-2017. Cele i zamierzenia projektu ERMES zostały niedawno zaprezentowane w czasie 18. konferencji naukowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Chwastami (EWRS), która odbyła się w dniach 3-4 marca 2015 r. na Krecie. W projekt ERMES, koordynowany przez CNR-IREA (Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment) we Włoszech, zaangażowali się partnerzy z czterech europejskich krajów, posiadający solidną wiedzę fachową w różnych dziedzinach naukowych, takich jak teledetekcja, modelowanie upraw, agronomia oraz IT. W perspektywie długofalowej partnerzy projektu mają nadzieję wnieść trwały wkład w budowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa w Europie poprzez obniżanie kosztów produkcji, poprawianie wydajności i minimalizowanie oddziaływania na środowisko. Więcej informacji: ERMES http://www.ermes-fp7space.eu/

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły