Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łagodzenie skutków nieprawidłowej gospodarki leśnej za pomocą mapowania 3D

Finansowany ze środków UE projekt SLOPE wykorzystuje obrazowanie satelitarne i UAV do poprawy długofalowego zrównoważenia lasów górskich w Europie.

W Europie 35% obszaru zajmują góry, a sporą część z nich pokrywa gęsty las. Dla wielu Europejczyków mieszkających na tych górzystych obszarach, las i ziemia są źródłem dochodów, a więc ważnym zasobem gospodarczym. Niestety te same obszary padają nazbyt często ofiarą nieprawidłowej gospodarki leśnej i wylesiania – co pociąga za sobą poważne następstwa ekonomiczne dla lokalnych społeczności. Aby złagodzić ten trend, partnerzy projektu SLOPE zamierzają poprawić długofalową gospodarkę oraz zrównoważenie w europejskich górach i lasach poprzez wyposażenie lokalnych społeczności i zarządców lasów w bardziej precyzyjną wiedzę na temat ekosystemów leśnych. W tym celu zamierzają opracowywać szczegółowe, wirtualne modele 3D na podstawie informacji geo-przestrzennych, które łączą dane gromadzone za pomocą tradycyjnej technologii skanowania laserowego w terenie z nowoczesnymi systemami monitoringu powietrznego na bazie UAV. Przemiana dzięki technologii „W ramach SLOPE zamierzamy przekształcić europejski przemysł związany z leśnictwem z sektora który tradycyjnie był zasobochłonny w oparty na wiedzy i zrównoważony” – stwierdził starszy kierownik badań i koordynator projektu, Daniele Magliocchetti z GraphiTech, Włochy. „W ten sposób podniesiemy konkurencyjność europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego na arenie światowej”. Podobnie jak wiele innych projektów badawczych, SLOPE jest następstwem dostrzeżonego problemu. Naukowcy zidentyfikowali wiele słabych punktów w procesie produkcji leśnej. Brakuje na przykład skutecznych sposobów wyszukiwania najlepszego rodzaju drewna dla danego zapotrzebowania; prawidłowego umieszczania systemu linowego do zrywki w celu optymalizacji zbiorów i maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na przygotowania; śledzenia ilości wyprodukowanego drewna i wskazywania najlepszych pod względem kosztów rozwiązań logistycznych. „Wszystkie te obszary są gotowe do poprawy, pod warunkiem że użytkownik końcowy ma łatwy dostęp do niezbędnych informacji” – stwierdza Magliocchetti. SLOPE prezentuje nowy sposób planowania działalności leśnej, zaprojektowany przede wszystkim z myślą o stromych i nachylonych obszarach górskich, umożliwiający użytkownikowi „zobaczenie” faktycznych cech charakterystycznych lasu za pomocą modelu 3D. Do tworzenia tych modeli partnerzy projektu wykorzystują UAV (bezzałogowe statki powietrzne) i satelity, które dostarczają zdjęć będących źródłem informacji przestrzennych, które z kolei służą systemowi do ustalenia jakości danej parceli i jej położenia oraz wysokości i gatunku każdego drzewa. Następnie tagi RFID (system identyfikacji radiowej) stanowią punkt wyjścia do populacji cyfrowego modelu lasu – każde drzewo zidentyfikowane przez leśników otrzymuje unikatowy, cyfrowy numer śledzący. Udoskonalony system linowy wprowadza do bazy danych aktualizację dla każdego drzewa w postaci stempla zbiorów, a każdej kłodzie wyprodukowanej z tego konkretnego drzewa nadawany jest za pomocą wyposażonej w czujniki głowicy procesorowej specyficzny tag RFID oraz klasa jakości, co umożliwia śledzenie jej aż do użytkownika końcowego. Technologia ta wraz z systemem informacji leśnej (FIS) projektu SLOPE jest w stanie uporządkować dane pochodzące z różnych źródeł we wspólny model danych leśnych wizualizowany w formacie 3D – zapewniając użytkownikowi końcowemu kompletny obraz scenariusza leśnego. „Właściciele i zarządcy lasów mogą za pośrednictwem systemu FIS projektu SLOPE uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat właściwości lasu do wykorzystania na etapie planowania i inwentaryzacji bez konieczności przeprowadzania bezpośrednich kontroli w terenie, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze” – wyjaśnia Magliocchetti. Ogromne korzyści System SLOPE ma przynieść ogromne korzyści przede wszystkim MŚP. Przed nastaniem SLOPE wiele MŚP nie było w stanie przeprowadzać wymaganego przeglądu lasów górskich ze względu na limity kosztów. „Dzięki wbudowaniu w SLOPE całej gamy innowacyjnych i tanich metod oraz narzędzi zaprojektowanych specjalnie do gospodarowania lasami górskimi, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskały teraz dostęp do bezprecedensowej wiedzy, co zapewnia im wyjątkową przewagę ‘z racji pierwszeństwa’ na rynkach” – zauważa Magliocchetti. Magliocchetti jest także przekonany, że system może odegrać rolę w zwiększaniu zatrudnienia w mniej rozwiniętych obszarach górskich. Co więcej partnerzy projektu pomogą zacieśniać relacje między ludnością lokalną a zrównoważonym użytkowaniem gruntów – pokazując, że SLOPE naprawdę umożliwia odróżnienie drzew od lasu. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły