CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Energia słoneczna!

W tym tygodniu wydanie CORDIS Express poświęcone jest projektom badawczym analizującym Słońce jako źródło energii oraz jego oddziaływanie na naszą atmosferę i na ludzi.

Słońce jest źródłem życia na Ziemi. Poruszanie się Ziemi po orbicie Słońca wyznacza nasz rytm dzienny i roczny. Mimo iż Słońce zaopatruje nas w energię niezbędną do przetrwania od zarania dziejów, dopiero teraz zaczynamy bezpośrednio wykorzystywać jego energię do produkcji prądu elektrycznego na dużą skalę. Znaczenie energii słonecznej rośnie. Ilość prądu produkowanego z energii słonecznej wzrosła z zaledwie 0,3 terawatogodziny (TWh) w 2002 r. do poziomu 71,0 TWh w 2012 r., czyli około 252-krotnie na przestrzeni 10 lat. W ciągu tej dekady udział energii słonecznej w łącznej ilości energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii wzrósł z 0,1% do 10,5%. Udział energii pływów, fal i oceanów wyniósł w 2012 r. zaledwie 0,07% łącznej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii w UE-28. W ramach programu „Horyzont 2020” blisko 6 mld EUR ma zostać przeznaczonych na efektywność energetyczną, na bezpieczne, czyste i niskoemisyjne technologie oraz na inteligentne miasta i społeczności. UE stoi na stanowisku, że szczególny nacisk należy położyć na przyspieszenie obniżania kosztów i wprowadzania na rynek niskoemisyjnych technologii (w tym energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii). Jednak Słońce to więcej niż źródło energii i wiele jeszcze musimy się dowiedzieć, aby w pełni zrozumieć jego oddziaływanie na Ziemię. Słońce jest na przykład głównym czynnikiem zewnętrznym powodującym zmianę klimatu naturalnego. Uważa się także, że burze słoneczne mogą mieć wpływ na magnetosferę Ziemi, a nawet jonosferę, zagrażając w ten sposób życiu na naszej planecie oraz niezawodności systemów komunikacyjnych i nawigacyjnych. W tym tygodniu wydanie CORDIS Express poświęcone jest gamie projektów badawczych analizujących Słońce jako źródło energii oraz jego oddziaływanie na naszą atmosferę i gatunki ziemskie (także na ludzi!). - Ciepło i energia elektryczna bezpośrednio ze Słońca - Ocena skutków narażenia na promienie słoneczne - Understanding the variability of solar And Stellar Radiative fluxes (w języku angielskim) - Przewidywanie kosmicznych zjawisk pogodowych

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły