Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pokonywanie barier komunikacyjnych piętrzących się przed dziećmi z porażeniem mózgowym

Dofinansowani ze środków UE naukowcy z projektu ABC opracowali przełomową aplikację, która może pomóc osobom z porażeniem mózgowym komunikować się i wchodzić w interakcje.

Osoby cierpiące na dyskinetyczne porażenie mózgowe (DPM) – około 15% wszystkich przypadków porażenia mózgowego w Hiszpanii – nie są w stanie, z powodu braku kontroli motorycznej, mówić ani wyrażać siebie mimo zachowania władz umysłowych. Mają przez to trudności z nawiązywaniem relacji ze środowiskiem i innymi ludzi, co w przypadku dzieci może skutkować zaburzeniami rozwojowymi. Partnerzy dofinansowanego ze środków UE trzyletniego projektu ABC, zakończonego w październiku 2014 r., starali się sprostać temu wyzwaniu poprzez opracowanie łatwego w użyciu systemu komunikacyjnego, opartego na interfejsie mózg-komputer. „ABC Communicator” jest teraz dostępny w formie bezpłatnej aplikacji na tablety z systemem Android i konfigurowalny w dowolnym języku. Aplikacja komunikatora ABC współpracuje z czujnikami bezwładnościowymi (podobnymi do tych stosowanych w technologii mobilnej do rejestrowania aktywności) i systemem elektromiografii (EMG), który jest w stanie wykryć intencjonalny skurcz mięśni i sygnały mózgowe. Za pomocą tych urządzeń dziecko z porażeniem mózgowym może wyrażać swoje potrzeby, które wyświetlają się wówczas na tablecie. W skład systemu wchodzi także czujnik skórny, który jest w stanie wykryć pięć stanów emocjonalnych: pozytywny (wysokie i niskie nasilenie), neutralny i negatywny (niskie i wysokie nasilenie). Prócz zapewnienia klarownego kanału komunikacyjnego ze światem zewnętrznym, system ABC otwiera także możliwość lepszego poznania stanu emocjonalnego dzieci cierpiących na DPM. Dzieci zyskają możliwość jaśniejszego wyrażania swojego nastroju, co pozwoli wyeliminować frustrację i wspomóc rozwój emocjonalny. System ABC obejmuje także moduł zdrowotny, który działa jak bransoletka sportowa, kontrolując objawy czynności życiowych, takie jak tętno i oddech. Łącznie technologie mają ogromny potencjał, by poprawić komunikację i uczenie się oraz zwiększyć udział dzieci z porażeniem mózgowym w życiu społecznym. Użytkownicy końcowi cierpiący na DPM i pracownicy służby zdrowia brali udział we wszystkich etapach prac, od projektowania po walidację. Aby skutecznie zaangażować osoby cierpiące na DPM w proces projektowania, opracowane zostały nowe metody projektowania zorientowane na użytkownika. Rozwiązanie wypracowane w ramach projektu nie dość, że dowiodło swojej skuteczności, to jest ponadto łatwo osiągalne. Urządzenia wykorzystane w aplikacji ABC to produkty dostępne bez trudu w specjalistycznych sklepach, co oznacza, że jakość życia tysięcy dzieci z DPM może się poprawić. Zważywszy na wagę komunikacji i interakcji w prawidłowym rozwoju dziecka, korzyści płynące z tej technologii będą prawdopodobnie odczuwane przez wiele lat. Struktura modułowa systemu ABC i niezależność każdego z komponentów oznaczają też, że potencjał projektu może wykroczyć poza początkową niszę DPM. Na przykład różne połączenia modułów mogą być wbudowywane w inne, niszowe produkty wspomagające, np. dla osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Moduły ABC mają także potencjał w zastosowaniach głównego nurtu, takich jak e-uczenie się, bezpieczeństwo w pracy czy wspomaganie kierowcy. Projekt ABC został dofinansowany ze środków 7PR na kwotę 2,5 mln EUR. Więcej informacji: ABC http://www.abc-project.eu/

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły