Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CORDIS Express: W odpowiedzi na wzrost liczby przypadków otyłości i cukrzycy

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest nabrzmiewającym problemom nadwagi, otyłości i cukrzycy w Europie oraz działaniom podejmowanym przez naukowców, aby te schorzenia zrozumieć, zapobiegać im i leczyć je.

Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF), cukrzyca doprowadziła w 2014 r. do 4,9 mln zgonów na świecie, a co siedem sekund z powodu tej choroby ktoś umiera. Statystyki dla Europy (wraz z Rosją) są przerażające: 52 miliony osób – więcej niż w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz w Afryce – cierpi na cukrzycę, a współczynnik chorobowości wynosi 7,9%. Fakt odnotowywania coraz większej liczby przypadków cukrzycy typu 2 we wszystkich krajach jest bez wątpienia powiązany z nasileniem się występowania nadwagi i otyłości. Wszystko wskazuje na to, że trend ten ma się w przyszłości utrzymać – wyniki prognozy przygotowanej niedawno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) sugerują, że bez podjęcia niezwłocznych działań do roku 2030 wzrośnie odsetek dorosłych z nadwagą lub otyłych w Europie. To oznacza, że Europejczycy zagrożeni będą podwyższonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz mnóstwem innych powikłań zdrowotnych, w tym chorobami układu krążenia i zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, takimi jak zwyrodnienie stawów. Jednak nie wszystko stracone. Dr Joao Breda, menadżer programu ds. żywienia, otyłości i aktywności fizycznej z Biura Regionalnego WHO dla Europy podkreśla, że nadal jesteśmy w stanie zapobiec temu kryzysowi zdrowotnemu: „Działania podjęte dzisiaj mogą zapobiec zrealizowaniu się prognoz. W niektórych krajach europejskich ten trend już się spłaszcza, dzięki działaniom profilaktycznym i odnoszonym sukcesom, na przykład w zakresie otyłości dziecięcej”. Dofinansowani ze środków UE badacze należą do awangardy naukowej, która wspomaga te sukcesy poprzez analizowanie przyczyn nadwagi i otyłości oraz powiązań z cukrzycą, a także poprzez studiowanie innowacyjnych metod leczenia i środków profilaktycznych. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest niektórym z tych przedsięwzięć. - BIOactive implantable CApsule for PANcreatic islets immunosuppression free therapy (w języku angielskim) - The secret life of insulin-producing cells (w języku angielskim) - Identification of the genes regulated by the SIRT1 Histone Deacetylase and their contribution in the pathogenesis of type 2 diabetes and obesity (w języku angielskim) - Co było najpierw: dziecięca cukrzyca czy otyłość? - Wyznaczanie trendów w nauce: Bakterie do wykrywania raka i cukrzycy

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły