European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Numer 43 magazynu research*eu nt. wyników: Morza i oceany – badanie ostatecznej granicy Ziemi

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.

Według ekspertów, co aż niewiarygodne, 95% oceanów na świecie nie zostało jeszcze zbadanych, mimo iż pokrywają ponad 70% powierzchni naszej planety. Te dane zwracają uwagę nie tylko na tle kluczowej roli, jaką oceany pełnią w naszym życiu – czy będzie to rybołówstwo, handel, transport czy odkrycia naukowe – ale również wyścigu z czasem prowadzonego obecnie przez naukowców, by zarówno odkrywać starannie chronione tajemnice oceanów, jak i chronić je przed skutkami zmiany klimatu. Aby uświetnić Światowy Dzień Oceanów i rzucić światło na wyzwania, z jakimi mierzą się naukowcy, ten numer magazynu research*eu nt. wyników poświęcony jest badaniom mórz i oceanów oraz pracom z nimi powiązanym. Sekcja „specjalna” magazynu zawiera 10 artykułów (w tym cztery wyłączne wywiady), które z grubsza można podzielić na trzy tematy: badania głębinowe, ochrona zasobów mórz i lepsze poznanie oddziaływania zmiany klimatu na ekosystemy morskie. Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące: - Usamodzielnianie pacjentów i doskonalenie leczenia choroby Parkinsona - Postawa ciała wpływa na zdolność niemowląt do rozpoznawania przedmiotów - Panele samolotu z cukru i juty - Enzymy – nowa broń w walce z lekami w wodzie - Przełączanie Europy na kolejną generację mobilną - Automatyzacja logistyki na potrzeby fabryki jutra - Materiały organiczne ujawniają swoją istotę magnetyczną Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów, w tym biologią i medycyną, środowiskiem, energią, transportem, ICT, technologiami przemysłowymi, naukami społecznymi i przestrzenią kosmiczną. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim. Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać na stronie: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo