Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Walonia i Bruksela poszukują za granicą utalentowanych naukowców

Dofinansowany ze środków UE program BEWARE FELLOWSHIPS gromadzi naukowców z całego świata w Walonii i Brukseli w celu stymulowania innowacji, pobudzania transferu technologii i rozwoju kariery naukowej.

W sumie 50 nowych naukowców spoza Belgii dołączy w ciągu kilku najbliższych miesięcy do walońskich jednostek badawczych w ramach programu BEWARE FELLOWSHIPS – inicjatywy współfinansowanej ze środków unijnego programu Działania Marie Curie 7PR w ramach projektów MARSHALL FELLOWSHIPS i TECHNOLOGY TRANSFER FELLOWSHIPS. Celem na najbliższe cztery lata jest wzrost liczby uczestników do niemal 100, bowiem projekt niezmiennie przyciąga wysoko wykwalifikowanych naukowców do Walonii i Brukseli. W ramach koordynowanego przez Walloon Public Service (SPW / DGO6) w Belgii programu BEWARE FELLOWSHIPS zawierane są z naukowcami kontrakty na okres od 18 do 36 miesięcy w Walonii lub Brukseli, które mają przynieść korzyści zainteresowanym, lokalnej gospodarce i społeczności naukowej. W zamyśle projektu granty mają zwiększyć widoczność Walonii na szczeblu międzynarodowym i ugruntować długofalową współpracę międzynarodową. Dotychczas zespół ogłosił trzy zaproszenia; trzy kolejne są przewidywane na rok 2015 i dwa na rok 2016, w zależności od możliwości budżetu. Podzielone na dwie kategorie – przemysł i środowisko akademickie – pierwsze zaproszenia już zostały rozstrzygnięte; zaangażowało się w nie pięć uczelni, siedem ośrodków badawczych i trzy MŚP. Pośród kwalifikujących się naukowców znalazło się do tej pory 13 kobiet i 37 mężczyzn, a średnia wieku wyniosła 33. Uczestnicy pochodzą z całego świata, między innymi z Algierii, Australii, Chile, Chin, Francji, Niemiec, Indii, USA i nie tylko. Kategoria „przemysł” (współfinansowana ze środków MARSHALL FELLOWSHIPS) jest skierowana do MŚP lub akredytowanych ośrodków badawczych, które mają skorzystać na wiedzy eksperckiej wysoko wykwalifikowanych naukowców, pobudzając proces innowacji w walońskiej instytucji przyjmującej. Z kolei kategoria „środowisko akademickie” (współfinansowane ze środków TECHNOLOGY TRANSFER FELLOWSHIPS) koncentruje się na transferze technologii. Zdaniem koordynatora projektu Pierre'a Demoitié z SPW / DGO6, zaproszenia są otwarte na wszelkie tematy badawcze (podejście oddolne), aczkolwiek uczestnicy powinni wykazać innowacyjny aspekt swoich badań albo swoją zdolność do umożliwienia transferu technologii. W momencie ubiegania się wnioskodawcy powinni legitymować się stopniem doktora lub czterema latami prac badawczych, a także nie mogą przebywać w Belgii dłużej niż 12 miesięcy wliczając minione trzy lata. Jednym z nadrzędnych celów projektu jest podniesienie statusu badawczego Walonii. Na chwilę obecną w regionie działa wiele międzynarodowych przedsiębiorstw w sektorze rolno-przemysłowym, nauk o życiu, transportu i logistyki, aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, inżynierii i nowych materiałów, biomedycyny, budownictwa i ICT, które zatrudniają ponad 5 500 naukowców. Demoitié ma nadzieję, że naukowcy uczestniczący w programie staną się „ambasadorami Walonii” w ramach swojej współpracy z regionem. Data graniczna kolejnego zaproszenia w obydwu kategoriach to 30 września 2015 r. Więcej informacji: BEWARE FELLOWSHIPS http://bit.ly/KHDYxY

Kraje

Belgia