European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: Ulice obsadzone drzewami sprzyjają zdrowiu

Według wyników nowych badań, osoby mieszkające w zadrzewionej okolicy czują się zdrowsze i cierpią na znacznie mniejszą liczbę chorób sercowo-metabolicznych.

Większość z nas nosi w sobie naturalne przekonanie, że bliskość przyrody korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Ale czy tych korzyści można dowieść i określić je ilościowo? W ramach nowych badań, których wyniki ukazały się w zeszłym tygodniu w »Scientific Reports«, podjęto próbę oszacowania, na ile drzewa rosnące wzdłuż miejskich ulic mogą poprawić stan zdrowia populacji. Badania, którymi kierował psycholog Omid Kardan z Uniwersytetu w Chicago, skupiły się na dużej populacji miejskiej Toronto w Kanadzie. Naukowcy powiązali tereny zielone i stan zdrowia poprzez połączenie obrazowania satelitarnego w wysokiej rozdzielczości i danych o poszczególnych drzewach z 31 000 sprawozdań własnych w formie ankiet na temat ogólnego postrzegania stanu zdrowia i chorób sercowo-metabolicznych (takich jak choroby serca czy cukrzyca) oraz z danymi o chorobach psychicznych z bazy Ontario Health Study. Naukowcy zdefiniowali teren zielony wyłącznie jako korony drzew, a nie trawniki czy rabaty miejskie. To następstwo założenia, że drzewa są najbardziej stałymi komponentami zieleni na danym terenie i potencjalnie najważniejszymi pod względem korzystnego oddziaływania. Wyniki wielorakich regresji oraz „wielowymiarowe analizy korelacji kanonicznej” sugerują, że osoby zamieszkujące okolice, w których ulice są gęściej obsadzone drzewami informują o znacząco lepszym postrzeganiu stanu zdrowia i znacząco mniejszej liczbie chorób sercowo-metabolicznych. Naukowcy sprawdzili wyniki pod kątem czynników demograficznych, takich jak dochód, wiek i wykształcenie. Wyniki badań pokazały, że średnio dziesięć drzew więcej w kwartale ulicznym poprawia postrzeganie stanu zdrowia w sposób porównywalny do wzrostu rocznego dochodu osobistego o około 9 000 EUR (10 000 USD) lub odmłodzenie o siedem lat. Autorzy dodają: „Skonstatowaliśmy także, że średnio 11 więcej drzew w kwartale ulicznym obniża liczbę chorób sercowo-metabolicznych w sposób porównywalny do wzrostu rocznego dochodu osobistego o 20 000 USD [18 000 EUR] i przeprowadzenie się do dzielnicy o wyższej o 20 000 USD [18 000 EUR] medianie dochodu lub odmłodzenie o 1,4 roku”. »The Washington Post« relacjonuje kolejne interesujące odkrycie: drzewa uliczne wydają się wywierać bardziej dobroczynny skutek niż drzewa we własnym ogródku. Ten efekt można wyjaśnić, jak zauważają autorzy, większą dostępnością dla wszystkich mieszkańców danej okolicy. Iflscience.com zwraca uwagę, że wyniki badań pokazują korelację między drzewami a stanem zdrowia, ale nie wskazują na związek przyczynowo-skutkowy: „Naukowcy nie byli w stanie określić, dlaczego drzewa wydają się poprawiać stan zdrowia, niemniej sugerują, iż może mieć to coś wspólnego z podniesieniem jakości powietrza, łagodzeniem stresu czy sprzyjaniem aktywności fizycznej”. Witryna wskazuje także na ograniczenia badań w świetle użytych danych, mimo sprawdzenia ich przez naukowców pod kątem wielu czynników, gdyż postrzeganie własnego stanu zdrowia jest subiektywne. Naukowcy mają teraz nadzieję przetestować swoje ustalenia w „bardziej wszechstronny sposób, który usunie wspomniane ograniczenia”. Jak na razie zalecili, według iflscience.com aby w każdym kwartale budynków posadzić 10 dodatkowych drzew. Więcej informacji: http://www.nature.com/srep/2015/150709/srep11610/full/srep11610.html

Kraje

Kanada, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły