Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wspólne prace Europejczyków, Hindusów, Brazylijczyków i Amerykanów uchyliły rąbka tajemnicy skrywającej szkielet człowieka

Projekt INTERBONE wspomógł szkolenie nowego pokolenia specjalistów od kości na sześciu czołowych uczelniach na świecie. Wyniki projektu, które rzuciły również pewne światło na interakcje między kośćmi a innymi tkankami, mają ułatwić przyszłą współpracę międzynarodową w tej dziedzinie.

Jeżeli to prawda, że dwie głowy to nie jedna, odkrycie złożonych mechanizmów biologicznych, takich jak wzajemne powiązanie komórek kostnych, macierzy i układów wymaga jeszcze więcej szarych komórek. Wiadomo, że komórki kostne odgrywają ważną rolę w metabolizmie, służąc za regulator zdrowia i tarczę ochronną przed chorobami, ale niejasne pozostaje nadal, w jaki sposób jest ona wypełniana. Prof. Anna Maria Teti, naukowiec z Wydziału Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu w L’Aquila we Włoszech, przez ponad trzy lata kierowała pracami nad projektem INTERBONE z zamiarem zacieśnienia współpracy między młodymi naukowcami, aby pomóc wyjaśnić tę zagadkę. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE na kwotę ponad 230 000 EUR i ścisłej współpracy między sześcioma uczelniami z Holandii, Włoch, Brazylii, USA i Indii, liczący 20 członków multidyscyplinarny zespół prof. Teti uzyskał niedawno nowe informacje na temat interakcji między kośćmi a innymi tkankami w trzech kluczowych dla zdrowia obszarach: metabolizm energetyczny; rozwój białaczki; gojenie się złamań, regeneracja tkanek i biokompatybilne implanty ortopedyczne. Badania oparły się po części na wcześniejszych ustaleniach, a także na doświadczeniach in vitro oraz in vivo. „Nasi koledzy publikują w czołowych czasopismach, między innymi Nature i Cell” – informuje prof. Teti. „Większość wyników ujawniła między innymi ważną rolę lipokainy 2 w utracie kości, funkcję metabolizmu energetycznego w tym kontekście, znaczenie rozregulowania komórek osteoprogenitorowych w leukemogenezie, ścisłą relację komórek kostnych i śródnabłonkowych przy odciążaniu kości szkieletowych upośledzającym osteogenezę oraz udoskonaloną osteointegrację nowych biomateriałów w procesie gojenia się kości”. Prof. Teti podkreśla, że te przełomowe osiągnięcia nie byłyby możliwe bez nacisku, jaki został położony w ramach projektu, na wymianę pracowników, szkolenia i działania ukierunkowane na tworzenie sieci kontaktów, a wszystko z zamiarem zbudowania silnych i trwałych pomostów między Europą a innymi regionami świata. „To było niezwykle owocne zarówno dla szkolących się, jak i głównych badaczy. Mieliśmy okazję postawić przed sobą wyzwanie podniesienia swojej wiedzy, umiejętności technicznych i podejść na wyższy poziom i podjęcia bardziej złożonych badań multidyscyplinarnych. Niezwykle cenimy sobie tę możliwość, która umocniła istniejące relacje współpracy i pozwoliła nawiązać nowe”. Uczestnicy kończą pracę nad trzyletnim projektem bogatsi o wiedzę i kompetencje, zwłaszcza w zakresie przygotowywania modeli zwierzęcych, przeprowadzania prób in vitro oraz in vivo, biologii komórek śródnabłonkowych i oddziaływania typu cross-talk komórek kostnych z hematopoetycznymi, a także kostnych i śródnabłonkowych w warunkach odciążenia, naprawy tkanki oraz zastosowania innowacyjnych biomateriałów do poprawy osteointegracji i gojenia złamań. Prace nad projektem zakończyły się, ale konsorcjum zamierza nadal zacieśniać współpracę, być może nawet w ramach kolejnego, podobnego programu wymiany. W perspektywie długoterminowej wiedza zgromadzona w toku prac nad INTERBONE, a dotycząca osteoporozy z unieruchomienia, leukemogenezy i gojenia ran może przynieść chorym znaczące korzyści. Więcej informacji: INTERBONE http://www.interbone.org/

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły