Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowoczesne start-upy przepracowują odzież ochronną

Start-up z branży zaawansowanej odzieży ochronnej zidentyfikował – na podstawie finansowanej ze środków UE analizy rynku – nowy sektor o ogromnym potencjale: branżę motocyklową.

Łączenie najnowszych postępów w czujnikach i technologii bezprzewodowej z wygodną odzieżą ochronną otworzyło nowe możliwości zawiązywania partnerstw w całej gamie sektorów. Wielu użytkowników końcowych odniesie korzyści z wbudowania inteligentnej technologii w odzież ochronną. Pionierem inteligentnych systemów aktywnej ochrony alpejczyków jest nowoczesny start-up IN&MOTION z Francji, który nie zamierza poprzestać na wyciągu krzesełkowym. „Chcieliśmy sprawdzić, czy taka platforma technologiczna mogłaby posłużyć użytkownikom końcowym na różnych rynkach” – wyjaśnia koordynator projektu Rémi Thomas, współzałożyciel IN&MOTION. Opracowane przez przedsiębiorstwo poduszki powietrzne do noszenia na ciele dla narciarzy alpejskich łączą technologię komunikacji bezprzewodowej i czujniki, które są w stanie wykryć nieuchronny upadek i spowodować nadmuchanie poduszki w czasie poniżej 100 milisekund. Użytkownik może reaktywować urządzenie po użyciu za pomocą łatwych w obsłudze części eksploatacyjnych, dzięki czemu jest ono opłacalne. Innowacja będzie wykorzystywana w czasie międzynarodowych biegów zjazdowych, począwszy od sezonu narciarskiego 2015/2016. Thomas jest przekonany, że przy współpracy odpowiednich partnerów platforma oparta na czujnikach i bezprzewodowej technologii może zostać dostosowana do potrzeb motocyklistów. W tym celu przedsiębiorstwo przeprowadziło – w ramach zakończonego niedawno i dofinansowanego ze środków UE sześciomiesięcznego projektu INE IAPS – ocenę wyzwań technicznych i potencjału rynkowego w kontekście dostosowania poduszek powietrznych do potrzeb motocyklistów. Ryzyko poniesienia śmierci albo odniesienia poważnych obrażeń w wypadku motocyklowym nadal jest niedostatecznie niwelowane przez istniejące ochraniacze ciała, które nie łączą w sposób zadowalający technologii czujników z technologią bezprzewodową. „Poświęciliśmy sporo czasu na omówienie tych kwestii z zainteresowanymi stronami, między innymi użytkownikami końcowymi (motocyklistami) oraz producentami sprzętu i odzieży” – wyjaśnia Thomas. „Reakcje były o tyle zachęcające, że nie tylko istnieje wyraźne zapotrzebowanie na ochraniacze wykorzystujące nowoczesną technologię, ale utrzymuje się też niezadowolenie z tego, co jest obecnie dostępne na rynku”. Pierwszy etap projektu polegał właśnie na ustaleniu, czy istnieje opłacalny rynek na zaawansowaną odzież ochronną wśród właścicieli jednośladów. Przedmiotem drugiego etapu była analiza wyzwań technicznych oraz ustalenie, które elementy opracowanej przez przedsiębiorstwo platformy mogą wymagać dostosowania, aby lepiej zaspokajać potrzeby motocyklistów. Opinie przedstawicieli sektora okazały się tutaj niezwykle przydatne. „Jesteśmy przedsiębiorstwem typu B2B” – tłumaczy Thomas. „Z naszego punktu widzenia sensownym jest połączenie naszej technologicznej wiedzy eksperckiej z wiedzą przedsiębiorstw, które lepiej rozumieją rynek i wiedzą dokładnie, czego oczekują użytkownicy końcowi”. Kolejnym krokiem będzie opracowanie i ulepszenie technologii w taki sposób, aby dopasować ją do specyficznych potrzeb tego sektora i znaleźć partnerów zdolnych do przekształcenia koncepcji inteligentnej odzieży ochronnej dla motocyklistów w rzeczywistość komercyjną. Thomas jest także żywo zainteresowany zorganizowaniem symulowanych testów, aby uzyskać dowody naukowe na korzyści zapewniane motocyklistom przez poduszki powietrzne. Nie zostały jeszcze przeprowadzone, ale wzmocniłyby pozycję handlową produktu po wprowadzeniu na rynek. „Zidentyfikowaliśmy wiele potencjalnych instytucji” – zauważył. „Wszystko to oczywiście wymaga czasu i inwestycji”. Więcej informacji: Witryna IN&MOTION

Kraje

Francja

Powiązane artykuły