Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zestaw narzędzi oprowadzających programistów online po chmurze

Dzięki środkom UE udostępniony został zestaw narzędzi, który ma wspomagać programistów online w wyborze najlepszej dla ich aplikacji technologii w chmurze.

Ostateczna wersja zestawu, opracowanego w ramach finansowanego ze środków UE projektu MODACLOUDS, zawiera trzy różne narzędzia demonstracyjne prezentujące innowacje i technologie projektu. Start-upy pracujące nad nowymi technologiami online mogą korzystać z tych demonstratorów do przeglądania możliwych rozwiązań w chmurze. Rozwiązanie zostało opracowane z myślą o umożliwieniu programistom online pracy nad całą gamą aplikacji, od przechowywania danych po wykorzystanie pełnego potencjału chmury. Istnieje nadzieja, że zestaw narzędzi podziała stymulująco na europejski sektor zaawansowanych technologii poprzez wspomaganie rozwoju europejskiej technologii chmury i zapobieganie problemom uzależnienia od dostawcy (kiedy programiści są zmuszeni do korzystania z technologii tylko jednego operatora). Koncepcja przetwarzania w chmurze polega na dzieleniu się zasobami obliczeniowymi, zamiast korzystania z lokalnych serwerów czy urządzeń osobistych do obsługi poszczególnych aplikacji. W tym sensie „chmura” to metafora Internetu; w jej ramach usługi – takie jak serwery, przestrzeń dyskowa i aplikacje – są udostępniane komputerom i urządzeniom danej organizacji za pośrednictwem Internetu. Taka wspólna infrastruktura IT składa się z zasobów systemowych powiązanych ze sobą oraz wyspecjalizowanych łączy, które rozdzielają zadania przetwarzania danych. To oznacza, że możliwe jest wykorzystanie wysokowydajnej mocy obliczeniowej do wykonywania dziesiątek bilionów obliczeń na sekundę na potrzeby aplikacji zorientowanych na użytkownika, takich jak transakcje finansowe, przechowywanie danych czy wieloosobowe, immersyjne gry komputerowe online. Jednak biznesowe modele i technologie chmury nadal borykają się z krytycznymi problemami wczesnego etapu rozwoju, co stwarza specyficzne wyzwania i zapotrzebowanie na zaawansowane metody inżynierii oprogramowania. Zestaw narzędzi MODACLOUDS umożliwi programistom online uporanie się z tymi problemami. Prace nad projektem rozpoczęły się od uwzględnienia kluczowych czynników biznesowych, potrzeb użytkowników końcowych i aktualnych ograniczeń technologicznych w celu opracowania użytecznego zestawu narzędzi. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było zapewnienie programistom ze start-upów sprawdzonych metod, efektywnego systemu wspomagania procesu decyzyjnego oraz środowiska open source do projektowania, tworzenia prototypów i opracowywania wielochmurowych aplikacji na wysokim szczeblu. Na przykład nowe narzędzia do analizy zagrożeń i prognozowania jakości pozwolą programistom ustalić odpowiednie modele chmur, monitorować aplikacje w tych modelach i wreszcie zoptymalizować usługę na podstawie informacji zwrotnych. Powstały także nowe techniki synchronizacji operacji w wielu chmurach. Kolejnym kluczowym osiągnięciem projektu jest powstanie sojuszu MultiClouds Alliance, którego zadaniem jest dalsza promocja i rozwój technologii w chmurze oraz rozwiązań biznesowych online. Do sojuszu, który ma zapewnić długofalowe oddziaływanie osiągnięć projektu MODCLOUDS, może przystąpić każda organizacja, w charakterze członka albo organizacji stowarzyszonej, zainteresowana promowaniem i rozwojem przyszłych technologii w chmurze. Ze stowarzyszeniem można się kontaktować za pośrednictwem witryny: multiclouddevops.com/contact.html. Prace nad trzyletnim projektem MODACLOUDS dobiegły końca we wrześniu 2015 r. Więcej informacji: Witryna projektu MODACLOUDS

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły