Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia mają pomóc MŚP efektywnie zwiększać skalę usług w chmurze

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu opracowali narzędzia do budowy skalowanych aplikacji w chmurze, które pomogą podnieść wydajność MŚP i przyniosą korzyści działalności gospodarczej w ogóle.

Zamysł polega na umożliwieniu użytkownikom końcowym, takim jak MŚP, duże przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, wykorzystania elastyczności chmury poprzez stopniowe budowanie swoich zdolności obliczeniowych. Nowe narzędzia do pobrania stworzą także programistom online możliwość oferowania rozwiązań lepiej dostosowanych do potrzeb klientów. Finansowany ze środków UE projekt CLOUDSCALE wspomoże także bezpośrednio MŚP dążące do poszerzenia swoich usług opartych na chmurze. Jeżeli udana aplikacja online zyskuje na przykład coraz większą liczbę użytkowników, może to przełożyć się na coraz wyższe koszty oraz – zwłaszcza w okresach szczytowego obciążenia – na dłuższe czasy odpowiedzi. Narzędzia CLOUDSCALE umożliwią takiemu MŚP szczegółową analizę problemu skalowalności i rozpoznanie zatorów w aplikacji. Następnie znalezienie najlepszej skalowalnej architektury i restrukturyzację aplikacji. Rewolucja w przetwarzaniu w chmurze Przetwarzanie w chmurze, które polega na dzieleniu się zasobami obliczeniowymi zamiast posiadania lokalnych serwerów czy obsługiwania poszczególnych aplikacji za pomocą urządzeń osobistych, to niezwykle skuteczny sposób dostarczania usług na potrzeby komputerów i urządzeń danej organizacji za pośrednictwem Internetu. Oferuje użytkownikom końcowym potencjalnie nieograniczone zasoby na żądanie do obsługi ich aplikacji. Taka wspólna infrastruktura IT składa się z zasobów systemowych powiązanych ze sobą oraz wyspecjalizowanych łączy, które rozdzielają zadania przetwarzania danych. To oznacza, że możliwe jest wykorzystanie wysokowydajnej mocy obliczeniowej do wykonywania dziesiątek bilionów obliczeń na sekundę na potrzeby aplikacji zorientowanych na użytkownika, takich jak transakcje finansowe, przechowywanie danych czy wieloosobowe, immersyjne gry komputerowe online. Modele biznesowe i technologie chmury obliczeniowej mogą jednak sprawiać trudności w skutecznym skalowaniu, wymagając często zaawansowanych metod inżynierii oprogramowania. Wdrażanie systemów bez odpowiedniego uwzględnienia skalowalności może skutkować niską wydajnością (ze względu na „zbyt niskie rezerwy” co przekłada się na niską przepustowość) lub wysokimi kosztami (z powodu „nadwyżki rezerw” spowodowanej zbyt niskim wykorzystaniem zasobów). Rozwiązania CLOUDSCALE Rozwiązania opracowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu CLOUDSCALE mają ten problem rozwiązać poprzez wykorzystanie minimalnych zasobów obliczeniowych do szybkiej, skutecznej i precyzyjnej oceny skalowalności niektórych usług w chmurze. CLOUDSCALE Environment to przykład aplikacji desktopowej, która łączy różne narzędzia opracowane w ramach projektu i może być w zasadzie instalowana i używana na dowolnym komputerze osobistym. Jednym z narzędzi CLOUDSCALE jest Analyser – umożliwia użytkownikom precyzyjną ocenę skalowalności, elastyczności i wydajności aplikacji chmury obliczeniowej. Kolejnym jest Extractor – narzędzie inżynierii odwrotnej do automatycznej ekstrakcji modeli. Nowo opracowanym narzędziem jest także DynamicSpotter. To narzędzie automatycznie wykrywa problemy z wydajnością w systemach oprogramowania przedsiębiorstwa opartych na języku Java. Static Spotter to kolejne narzędzie inżynierii odwrotnej, które jest w stanie automatycznie wykrywać tak zwane schematy wyszukiwania, które mogą mieć wpływ na skalowalność. Wszystkie ten narzędzia są dostępne do pobrania z witryny projektu. Zapewnienie przydatności branżowej przyświecało wszystkim pracom nad projektem, gdyż dzięki szerszemu przyjęciu się narzędzi CLOUDSCALE skalowalność stanie się mniejszym problemem dla przedsiębiorstw i instytucji zamierzających wdrożyć opłacalne, elastyczne systemy na bazie chmury. Po udanym niedawno zakończeniu projektu, użytkownicy końcowi mogą wypróbować teraz CLOUDSCALE Environment i inne narzędzia, a także kontaktować się z koordynatorem projektu w razie pytań lub sugestii. Więcej informacji: witryna projektu CLOUDSCALE

Kraje

Norwegia

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie

12 Maja 2016