Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Bardziej ekologiczne rozwiązania przeciwporostowe przyciągają uwagę transportu morskiego

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowują opłacalne i przyjaźniejsze dla środowiska powłoki przeciwporostowe dla łodzi i infrastruktury morskiej.

Partnerzy czteroletniego projektu SEAFRONT, rozpoczętego w 2014 r., przetestowali nowe procesy i metody opracowane z zamiarem pogłębienia wiedzy naukowej o tym, jak dokładnie zachodzi biofouling i jak najlepiej temu problemowi zaradzić. Te wstępne prace przyczynią się do opracowania nowej generacji technologii anty-biofoulingowych, które będą w stanie skutecznie ograniczyć to zjawisko na infrastrukturze i narzędziach morskich bez uszczerbku dla ekosystemu. „Mimo iż nadal jest zbyt wcześnie na przedstawienie konkretnych wyników, swoje zainteresowanie już wyraziło wiele przedsiębiorstw poszukujących innowacyjnych rozwiązań przeciwporostowych na potrzeby łodzi, instalacji stacjonarnych, sieci rybackich i kabli” – stwierdził koordynator projektu SEAFRONT, dr Arie Brouwer z Stichting Dutch Polymer Institute w Holandii. „Jesteśmy przekonani, że zaangażowane w ten projekt przedsiębiorstwa i instytuty naukowe skorzystają na tym, że będą w stanie oferować nowe produkty i usługi”. Biofouling polega na gromadzeniu się mikroorganizmów, roślin, glonów i bezkręgowców morskich na powierzchniach narażonych na działanie środowiska wodnego. Obrastanie powierzchni na przykład statków morskich stwarza istotny problem, gdyż obniża ich sprawność, doprowadza do uszkodzeń poszycia i układów napędowych. Rodzi to wyzwania zarówno natury ekonomicznej, jak i ekologicznej. Z czasem akumulacja biofilmu może zwiększyć objętość hydrodynamiczną i tarcie statku, doprowadzając do znacznego zwiększenia oporu. Naukowcy ustalili, że wzrost oporu może obniżyć prędkość aż o 10%, co dla zrównoważenia wymaga nawet 40% wzrostu zużycia paliwa. Zważywszy na fakt, że paliwo stanowi zazwyczaj około 70% łącznych kosztów eksploatacji typowego statku oceanicznego floty handlowej, metody przeciwporostowe mogą zapewnić przedsiębiorstwom żeglugowym miliardowe oszczędności i wspomóc je w obniżaniu emisji. „Partnerzy projektu SEAFRONT zamierzają opracować powłoki zapewniające 50% poprawę pod względem zapobiegania biofoulingowi i/lub usuwania go, mierzoną za pomocą nowo opracowanych metodologii testowych” – stwierdził Brouwer. „Powłoki opracowywane są także w celu osiągnięcia znacznego zmniejszenia oporu hydrodynamicznego, co zwiększy sprawność”. Wszystkie te rozwiązanie będą nieszkodliwe dla środowiska i skalowalne, ograniczając konieczność wprowadzania biocydów, węglowodorów i metali ciężkich do środowiska morskiego. Podejście SEAFRONT uwzględni nie tylko coraz bardziej rygorystyczne, aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska, ale także wyprzedzi przyszłe regulacje poprzez unikanie wszelkich, potencjalnie szkodliwych chemikaliów, które kiedyś mogą zostać objęte ograniczeniami. „Ten projekt wymaga europejskiego podejścia, gdyż wielkość i zróżnicowanie europejskiego rynku powłok przeciwporostowych tworzą duże i małe przedsiębiorstwa zajmujące się żeglugą i energią morską oraz inne przedsiębiorstwa działające w strefie przybrzeżnej” – dodał Brouwer. „Multidyscyplinarne podejście, jakie obraliśmy pozwoli nam także na powiązanie kluczowych technologii prorozwojowych, opracowywania produktów i zastosowań dla użytkowników końcowych. Żaden kraj czy region nie byłby w stanie zmobilizować tych wszystkich dyscyplin. Ponadto wiele państw członkowskich korzysta z tych samych mórz i oceanów, a więc boryka się z tymi samymi problemami”. W czerwcu 2016 r. odbędą się specjalne warsztaty przy okazji 18. konferencji ICMCF (International Congress on Marine Corrosion and Fouling) w Tulonie, Francja, aby przedstawiciele środowiska przemysłowego i akademickiego mogli zapoznać się z wynikami SEAFRONT oraz możliwościami nawiązania współpracy w przyszłości. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2017 r. Więcej informacji: Witryna projektu SEAFRONT

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie

27 Stycznia 2016