Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Inteligentne i adaptacyjne materiały wyznaczają nowy kurs europejskiemu przemysłowi stoczniowemu

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu pokazali, w jaki sposób europejski przemysł stoczniowy może wykorzystać inteligentne materiały i struktury do budowy statków, które lepiej dostosowują się do zróżnicowanych środowisk morskich.

Dorobek projektu ADAM4EVE, który zakończył się w grudniu 2015 r., obejmuje ponad 20 innowacyjnych wyników, które utorują drogę do opracowania nowych, adaptacyjnych, nowoczesnych i efektywnych projektów statków. Nowe projekty będą lepiej współgrać z realnymi warunkami eksploatacji jednostek pływających – gdyż zazwyczaj przez znaczną część okresu użytkowania są eksploatowane w warunkach odbiegających od tych, do których zostały pierwotnie zaprojektowane. W projekcie ADAM4EVE wzięto także pod uwagę względy środowiskowe, takie jak emisje dwutlenku węgla i zużycie paliwa oraz bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Niektóre z wyników projektu – między innymi innowacyjne szkło, powłoki i materiały izolacyjne – zaprocentowały znaczną oszczędnością energii i zostały uznane za wystarczająco dojrzałe do komercjalizacji. Inne wyniki, na przykład adaptacyjne struktury kadłuba, okazały się wykonalne, ale wymagają przeprowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych i testów, zanim będą gotowe do wprowadzenia na rynek. Najważniejsze osiągnięcia projektu Jednym z najbardziej obiecujących osiągnięć jest pneumatyczna, adaptacyjna klapa rufowa, która jak ustalono podnosi wydajność jednostek RoPax (projektowanych do przewozu ładunku tocznego) i zapewnia oszczędność paliwa. Klapa rufowa może być opuszczona lub wciągnięta w zależności od zmieniającego się środowiska operacyjnego statku. Technologia ma również tę zaletę, że koszty jej montażu są niskie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, w odróżnieniu od tradycyjnych kadłubów statków, sprawność jednostki może być optymalizowana w różnych warunkach, w tym dla rozmaitych ładunków, płytkiej wody, różnej siły wiatru i wysokości fal. Kolejnym osiągnięciem partnerów projektu jest opracowanie adaptacyjnych systemów tłumienia pędnika w celu podniesienia komfortu na statkach wycieczkowych. Pędniki często generują silny hałas i drgania, ale łatwy w montażu, aktywny układ sterowania redukuje drgania na obszarach, gdzie lokalne mody odpowiadają częstotliwości wzbudzającej pędnika dziobowego. Nowa generacja chłodniowców może zostać wyposażona w innowacyjne pokłady wykonane z kompozytowych paneli warstwowych zawierających materiały zmiennofazowe (PCM). PCM osadzone w rdzeniu panelu pozwalają na zminimalizowanie wymiany ciepła i znaczące oszczędności na chłodzeniu. Lekkie panele kompozytowe mogą także zapewnić spore oszczędności pod względem ciężaru konstrukcji, zwiększając dzięki temu nośność ładunkową statku. Redukowane są również koszty konserwacji, gdyż materiały kompozytowe nie ulegają korozji. Czwartą innowacją opracowaną przez zespół jest nowy, energooszczędny, adaptacyjny dziób gruszkowy dla statków żeglugi śródlądowej. Dzioby gruszkowe stosuje się w jednostkach morskich, ale nie w statkach śródlądowych ze względu na pewne ograniczenia związane między innymi z głębokością wody i rozwijaną prędkością. Inne obiecujące innowacje Wreszcie pośród pozostałych wyników można wymienić adaptacyjne bulaje do jachtów – użytkownik może zmieniać ich przezroczystość, zwiększając lub zmniejszając ilość przepuszczanego światła słonecznego, oraz adaptacyjny pędnik sterujący, który może poprawić właściwości manewrowe jednostki pływającej. Pędnik sterujący umożliwia eksploatację jednostki na zaprojektowanym skoku w czasie manewrowania w porcie lub blokadę 90-stopniowego skoku w płaszczyźnie pionowej na morzu. Projekt ADAM4EVE wyraźnie wskazał sposób przyjmowania przez europejski przemysł stoczniowy nowych projektów i technologii, dzięki którym faktycznie podniesie się konkurencyjność statków, ich opłacalność, adaptacyjność, ekologiczność i bezpieczeństwo. Więcej informacji: ostateczne wyniki projektu ADAM4EVE

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły