Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Bezprzewodowy monitoring noworodków

Włoskie MŚP opracowało system monitoringu noworodków do noszenia na ciele w czasie newralgicznego okresu od pierwszych dwóch do czterech godzin życia. Technologia, której potencjał rynkowy został oceniony dzięki dofinansowaniu z budżetu programu „Horyzont 2020”, pomoże w zapobieganiu sytuacjom krytycznym, zapewniając jednocześnie ważny kontakt matki z noworodkiem (skóra ze skórą).

ComfTech – neologizm oznaczający „komfortową technologię” – to nazwa włoskiej MŚP specjalizującej się w projektowaniu i produkcji nieinwazyjnych systemów biomedycznych do noszenia na ciele z czujnikami wbudowanymi w odzież. W styczniu 2015 r. przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie ze środków UE w ramach fazy 1. Instrumentu MŚP programu „Horyzont 2020” z przeznaczeniem na NEWMOON (Smart Garments in Newborns and Babies Monitoring) – nieinwazyjny system stałego monitoringu noworodków. Nowe ubranko, które jest niezwykle potrzebną alternatywą wobec wielokrotnego doglądania dziecka przez pielęgniarki, może okazać się niezwykle cenne, gwarantując natychmiastową reakcję w sytuacjach nadzwyczajnych i zapewniając jednocześnie kontakt noworodka z matką (skóra ze skórą). Jak wykazano, tego typu kontakt ma pozytywny wpływ na zdrowie niemowlęcia między innymi pod względem odporności na bakterie, stabilności temperatury ciała, tętna, częstości oddechu oraz stężenia cukru we krwi. Dla porównania system przewodowy uniemożliwiłby odnoszenie tych wszystkich korzyści i dodatkowo byłyby niewygodny dla niemowlęcia. Alessia Moltani, dyrektor generalna ComfTech i koordynatorka NEWMOON, przedstawia ogólne zarysy wartości dodanej systemu, dzieląc się szczegółowymi planami na jego przyszły rozwój. Dwie pierwsze godziny życia są dla noworodków najbardziej newralgiczne. W jaki sposób NEWMOON wprowadza tu istotną zmianę? Krótko po urodzeniu, od dwóch do czterech godzin, matka i dziecko pozostają na bloku porodowym. Personel pielęgniarski prowadzi zazwyczaj nieciągły monitoring polegający na zwykłej obserwacji. W tym okresie, kiedy noworodek przechodzi ze stanu prenatalnego do poporodowego, stały monitoring sygnałów biologiczny może być nadzwyczaj przydatny, aby zapobiegać sytuacjom krytycznym. Problem polega na tym, że tradycyjne, przewodowe systemy monitoringu są inwazyjne i niezgodne z procedurą tworzenia więzi uczuciowej oraz kontaktu matki i dziecka (skóra ze skórą), co uznaje się za sprawę pierwszorzędnej wagi. Z tego właśnie względu większość szpitali korzysta z tych systemów tylko w przypadku wcześniaków lub w razie przewidywania zagrożeń dla noworodka, co oznacza, że możliwość objęcia monitoringiem wszystkich noworodków stanowi prawdziwe wyzwanie kliniczne. Opracowaliśmy system monitoringu do noszenia na ciele, mając na uwadze trzy cele: system powinien być precyzyjny i niezawodny; komfortowy i bezprzewodowy, bez wpływu na „chwile tworzenia więzi uczuciowych”; oraz bardzo łatwy w użytkowaniu. Jaką wartość dodaną ma NEWMOON dla personelu medycznego? System monitoringu ma wpłynąć na organizację pracy personelu pielęgniarskiego, podnosząc jakość opieki zdrowotnej dzięki wykorzystaniu ciągłego monitoringu ilościowego w miejsce wielokrotnych obserwacji jakościowych, prowadzonych w sposób nieciągły. Należy zauważyć, że system nie został zaprojektowany w celu pominięcia obserwacji pielęgniarskich, tylko jako ich uzupełnienie realnymi danymi (EKG, oddech). W razie nieprawidłowości system monitoringu niezwłocznie wysyła powiadomienie do opiekunki. Wyeliminowanie inwazyjnego monitoringu było jednym z nadrzędnym celów projektu. Jak udało się wam go osiągnąć? Pracowaliśmy tak naprawdę nad wszystkimi trzema aspektami systemu, mając cały czas na względzie nieinwazyjność. System jest przede wszystkim całkowicie bezprzewodowy, a za „jednostkę do zbierania danych” służy część ubranka z wbudowanymi czujnikami tekstylnymi z miękkiej bawełny. Kształt ubranka został starannie przeanalizowany, aby zminimalizować oddziaływanie w czasie kontaktu skóra ze skórą. Jest też „jednostka bicia serca” – małe urządzenie elektroniczne, które gromadzi dane i przesyła je do opiekunów za pomocą smartfonów lub systemów szpitalnych – o niewielkich rozmiarach i zawartej budowie, z miękką osłoną chroniącą urządzenie, pokrytą nieprzemakalną tkaniną. Kolejnym kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo: mały plaster elektroniczny można ponownie naładować indukcyjnie, co ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego, gdyż wyklucza wszelki kontakt dziecka ze źródłem zasilania. Obudowa jest wodoszczelna i może być sterylizowana po każdym użyciu. Proszę nam opowiedzieć, jakie tkaniny inteligentne zostały zastosowane i na czym polega ich działanie. Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji czujników tekstylnych do różnych produktów i celów, między innymi dla sektora sportu, wellness, motoryzacji i zabawek. Zaczęliśmy od opracowania przędzy, która zapewni elastyczność w połączeniu z technologią czujników tekstylnych. W ramach projektu NEWMOON zastosowaliśmy bardzo małe i miękkie czujniki precyzyjnie osadzone w rękawkach. Skład przędzy i faktura czujników zostały dokładnie przeanalizowane, aby zapewnić jednocześnie wygodę i niezawodność czujników. Cena również stanowiła ważny punkt, gdyż ze względów higienicznych część tekstylna jest jednorazowego użytku. (Czujniki ComfTech mogą być prane, aczkolwiek w przypadku noworodków wymagane są ubranka jednorazowego użytku). Czy urządzenie było już testowane w szpitalach? Co może nam Pani powiedzieć na temat wyników? ComfTech przeprowadziło pierwsze na świecie badanie kliniczne w celu uzyskania zatwierdzenia włoskiego Ministerstwa Zdrowia oraz Szpitalnej Komisji Etycznej 1, która bada zgodność, akceptowalność i niezawodność każdego nowego systemu monitoringu, jaki jest stosowany w czasie od dwóch do czterech godzin po urodzeniu. Oprogramowanie do szybkiej wizualizacji wszystkich danych również zostało obszernie przedyskutowane z pielęgniarkami, aby było łatwe w użyciu i umożliwiało szybką interpretację danych. NEWMOON Dofinansowanie ze środków H2020-SMEINST-1. Strona projektu w serwisie CORDIS

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły